วอนบริจาคข้าวสาร-อาหารแห้ง ช่วยคนตาบอด ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

วอนบริจาคข้าวสาร-อาหารแห้ง ช่วยคนตาบอด ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

วอนบริจาคข้าวสาร-อาหารแห้ง ช่วยคนตาบอด ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

รูปข่าว : วอนบริจาคข้าวสาร-อาหารแห้ง ช่วยคนตาบอด ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

นายกสมาคมคนตาบอดฯ วอนขอรับบริจาคข้าวสาร-อาหารแห้ง ให้กับคนตาบอดที่เดือดร้อน จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

วันนี้ (21 ม.ค.2564) นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19 รอบใหม่ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการประกอบอาชีพ และการหารายได้ของคนตาบอด เช่น หมอนวดตาบอด ที่ไม่สามารถให้บริการตามปกติได้ และนักร้องนักดนตรีตาบอดที่ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ

ซึ่งคนตาบอดที่ได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศมากกว่า 5,000 คน ได้ขอรับความช่วยเหลือ เป็นเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อประทังชีวิตในช่วงภาวะวิกฤตดังกล่าว มายังสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

และทางสมาคมฯ ได้ขอรับบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ และพี่น้องประชาชน ผู้มีจิตศรัทธา ทำให้สามารถส่งความช่วยเหลือไปยังคนตาบอดได้แล้วประมาณ 2,000 คน ในขณะที่ยังมีคนตาบอด โดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัด ยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออีกประมาณ 3,000 คน

 

สมาคมฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากประชาชนทั่วไป ขอรับบริจาคข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง และเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆ เพื่อจะนำไปจัดส่งให้กับคนตาบอด ที่ประสบความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด- 19 ต่อไป

ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะบริจาคอาหารแห้ง สามารถบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ได้ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 85/1-3 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

หรือ หากสะดวกบริจาคเป็นเงินให้ทางสมาคมฯ นำไปจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับคนตาบอด ท่านสามารถบริจาคได้ที่บัญชี ศูนย์ช่วยคนตาบอดในประเทศไทย สู้ภัยโควิด- 19 มูลนิธิคนตาบอดไทย ธนาคารกรุงเทพสาขาถนนดินแดง เลขที่บัญชี 128-426714-1 โดยสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.02-246-3835

กลับขึ้นด้านบน