ทบ.พ่นฆ่าเชื้อโควิด "สถานศึกษา" รับเปิดเรียน 1 ก.พ.นี้

ทบ.พ่นฆ่าเชื้อโควิด "สถานศึกษา" รับเปิดเรียน 1 ก.พ.นี้

ทบ.พ่นฆ่าเชื้อโควิด "สถานศึกษา" รับเปิดเรียน 1 ก.พ.นี้

รูปข่าว : ทบ.พ่นฆ่าเชื้อโควิด "สถานศึกษา" รับเปิดเรียน 1 ก.พ.นี้

กองทัพบก ส่งกำลังพลชุดปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อน ลงพื้นที่ไปฉีดพ่นฆ่าเชื้อ COVID-19 และทำความสะอาดโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อรองรับกำหนดเปิดภาคเรียนตามปกติในวันที่ 1 ก.พ.นี้

วันนี้ (22 ม.ค.2564) ร.อ.หญิง กัญญ์ณณัฐ พรนิพัทธ์กุล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 1, หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก และกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ได้ส่งกำลังพลชุดปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อน พร้อมอุปกรณ์การฉีดพ่นสารเคมีและยานพาหนะ เข้าทำความสะอาดโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งอยู่ระหว่างปิดและปรับการเรียนเป็นรูปแบบออนไลน์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและมาตรการ ศบค. โดยมีกำหนดเปิดเรียนตามปกติในวันที่ 1 ก.พ.นี้

 

 

 

ซึ่งชุดปฏิบัติการฯ ได้ดำเนินการครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 ม.ค.64 ณ โรงเรียนสารวิทยา เขตจตุจักร และจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 ม.ค.64 เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในด้านสถานที่ ปรับสภาวะแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน ให้มีความสะอาด ปลอดภัย ลดการสะสมของเชื้อและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค สร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับนักเรียน ครูผู้สอนและประชาชน

พร้อมปฏิบัติการทุกภารกิจช่วยเหลือประชาชน

ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่มีข้อห่วงใยต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 มอบให้หน่วยทหารทั่วประเทศเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาลและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ในการคลี่คลายสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยนำทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์มาปรับใช้อย่างเหมาะสม อาทิ ภารกิจการสนับสนุนรัฐบาลจัดตั้งสถานกักกันโรคของรัฐ, การสกัดกั้นคัดกรองตามแนวชายแดน

 

 

 

ขณะเดียวกัน ยังมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน, การแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์, บริการ Army Delivery จัดส่งอาหาร ตัดผมและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ที่บ้าน, การซื้อพืชผลจากเกษตรกรและสนับสนุนร้านค้าชุมชนเพื่อนำมาประกอบเลี้ยงให้กับกำลังพลภายในหน่วย รวมทั้งการสนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์ให้กับส่วนราชการแต่ละจังหวัดในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ซึ่งกองทัพบกพร้อมปฏิบัติทุกภารกิจ ดูแลช่วยเหลือประชาชนข้ามผ่านวิกฤต ห่างไกลจาก COVID-19 ไปด้วยกัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ม็อบราษฎร จี้ ก.คลัง เยียวยา COVID-19 ทั่วถึง

ผู้ประกาศข่าว NBT โพสต์ขอโทษ หลังติด COVID-19 

ไทยป่วยโควิดเพิ่ม 309 คน - ปูพรมรุกตรวจโรงงานสมุทรสาคร

 

กลับขึ้นด้านบน