ปรับเงิน 12,000 บาท ปมรถบรรทุกทำอ้อยหล่นหวิดเกิดอุบัติเหตุ

ปรับเงิน 12,000 บาท ปมรถบรรทุกทำอ้อยหล่นหวิดเกิดอุบัติเหตุ

ปรับเงิน 12,000 บาท ปมรถบรรทุกทำอ้อยหล่นหวิดเกิดอุบัติเหตุ

รูปข่าว : ปรับเงิน 12,000 บาท ปมรถบรรทุกทำอ้อยหล่นหวิดเกิดอุบัติเหตุ

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าเปรียบเทียบปรับ เป็นเงินรวม 12,000 บาท จากกรณีที่รถบรรทุกอ้อยทำอ้อยตกหล่นกลางถนนในพื้นที่ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว จนทำให้เกือบเกิดอุบัติเหตุ

วันนี้ (22 ม.ค.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊ก "ต้องทำได้ ต้องทำให้ได้" ได้โพสต์ข้อความ สุดทน!! โพสต์ด่ารถอ้อยมักง่าย ทำอ้อยตกหล่นเกือบเกิดอุบัติเหตุ จ.สระแก้ว โดยกรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่ง จ.สระแก้ว ร่วมกับผู้กำกับการ สภ.วัฒนานคร และผู้บริหารของบริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออกจำกัด ได้ร่วมกันสอบข้อเท็จจริง ผู้ประกอบการและพนักงานขับรถบรรทุกอ้อย คันก่อเหตุ ณ บริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด เมื่อวานนี้ (21 ม.ค.)

 

 ผู้ประกอบการและพนักงานขับรถคันดังกล่าว ให้การยอมรับสารภาพว่ารถบรรทุกคันที่ก่อเหตุในคลิปวิดีโอตามข่าว เป็นรถของตนเอง และพนักงานขับรถไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยไม่จัดให้มีสิ่งป้องกัน ไม่ให้สิ่งของที่บรรทุกตกหล่นรั่วไหล ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 36/131 เป็นความผิดที่เปรียบเทียบปรับได้

ปรับเงินผู้ประกอบการขนส่ง - พนักงานขับรถ

ทั้งนี้ จึงดำเนินการเปรียบเทียบปรับนายสมชาย ดีเผือก ผู้ประกอบการขนส่ง เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ตามข้อหาความผิด และดำเนินการเปรียบเทียบปรับ นายสมจิตร แกมจินดา พนักงานขับรถคันก่อเหตุ มาตรา 111/161 ฐานไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่เป็นผู้ขับรถ โดยในขณะขับขี่รถไม่จัดให้มีสิ่งป้องกันมิให้สิ่งของที่บรรทุกทุกตกหล่น หรือปลิวไปจากรถอันอาจก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลและทรัพย์สิน เปรียบเทียบปรับ เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท

 

 สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว ผู้กำกับการ สภ.วัฒนานคร ผู้บริหารของบริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออกจำกัด และผู้แแทนสมาคมเกษตรกรชายแดนบูรพาได้ร่วมกันอบรมทำความเข้าใจและซักซ้อมเกี่ยวกับการบรรทุกอ้อยของเกษตรกรไปส่งโรงงานน้ำตาล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัย ในการบรรทุกอ้อยและไม่ทำให้อ้อยตกหล่นบนท้องถนนจนอาจเกิดก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนเช่นนี้อีก

กำชับสำนักงานขนส่งจังหวัดเร่งทำความเข้าใจ

ด้วยความปลอดภัยตามบันทึกความตกลง ของคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จ.สระแก้ว ด้านการบังคับใช้กฎหมาย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานการผลิตน้ำตาลในพื้นที่ จ.สระแก้ว จำนวน 20 ข้อ ฤดูการผลิต ปี 2563-2564 ให้กับผู้ประกอบการ และพนักงานขับรถ ได้รับทราบและนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเคร่งครัดต่อไป

 

 

 

พร้อมนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้กำชับไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งให้ทำความเข้าใจถึงข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติ และตรวจสอบการใช้รถของผู้ประกอบการในลักษณะเดียวกันนี้ เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว

 

 

กลับขึ้นด้านบน