พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 31,268 คน

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 31,268 คน

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 31,268 คน

รูปข่าว : พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 31,268 คน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2563 จำนวน 31,268 คน "วราวุธ" รมว.ทส.ได้พระราชทานชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

วันนี้ (22 ม.ค.2564) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2563 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 31,268 คน ประกอบด้วยชั้นสายสะพาย จำนวน 30,042 ราย และชั้นต่ำกว่าสายสะพายสำหรับบุคคลบางประเภท จำนวน 1,226 ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ 4 ม.ค.2564 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

 • นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชั้นมหาวชิรมงกุฎ

 • นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม
 • นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม

ชั้นประถมภรณ์ช้างเผือก

 • นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา
 • นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม

ชั้นประถมภรณ์มงกุฎไทย

 • ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์
 • นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์
 • นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ
 • น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์

สำหรับอดีตรัฐมนตรีที่ได้รับพระราชทานด้วย มีดังนี้

ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

 • นายเทวัญ ลิปตพัลลภ อดีต รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ อดีต รมว.คลัง
 • นายอุตตม สาวนายน อดีต รมว.คลัง

ชั้นมหาวชิรมงกุฎ

 • นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ อดีต รมว.ศึกษาธิการ
 • นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีต รมว.การอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรม

ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก

 • นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล อดีต รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ อดีต รมว.พลังงาน
 • นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีต รมว.พลังงาน

ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย

 • นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร อดีต รมว.คมนาคม
 • นายลักษณ์ วจนานวัช อดีต รมช.เกษตรและสหกรณ์
 • นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร อดีต รมช.เกษตรและสหกรณ์ 

 สำหรับรายชื่ออ่านรายละเอียด 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน