โรงเรียนสังกัด กทม. กลับมาเปิดเรียน

โรงเรียนสังกัด กทม. กลับมาเปิดเรียน

โรงเรียนสังกัด กทม. กลับมาเปิดเรียน

รูปข่าว : โรงเรียนสังกัด กทม. กลับมาเปิดเรียน

วันนี้ โรงเรียนสังกัด กทม. 437 แห่ง กลับมาเปิดเรียน หลังปิดนานร่วมเดือน พร้อมวางมาตรการป้องกัน COVID-19 เข้ม

วันนี้ (1 ก.พ.2564) บรรยากาศวันแรกที่ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน สังกัด กทม. ยังคงมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 เหมือนเช่นการระบาดในรอบแรก ตามมาตรการที่ กทม.กำหนดไว้ แต่จะเพิ่มความเข้มข้นขึ้น เพื่อความปลอดภัยให้กับเด็ก และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองเมื่อส่งบุตรหลานกลับมาโรงเรียน

โดยจะคัดกรองนักเรียนตั้งแต่บริเวณหน้าประตู นักเรียนทุกคนต้องสแกนคิวอาร์โค๊ดไทยชนะ รวมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิ หากนักเรียนคนไหนมีอุณหภูมิ 37.5 จะแยกเด็กออก และส่งต่อศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม. เพื่อประเมินอาการอีกครั้งทันที โดยการวัดอุณหภูมิ​ของนักเรียนจะทำใน 3 ช่วงเวลา ได้แก่ หน้าประตู-ก่อนรับประทานอาหาร และก่อนกลับบ้าน

ส่วนภายในโรงเรียนมีจุดล้างมืออย่างแทบจะทุกจุดที่นักเรียนเดินผ่าน รวมไปถึงบนอาคารเรียน

ขณะที่การจัดเรียนการสอน โรงเรียนจะใช้รูปแบบการขยายห้องเรียนแทนการสลับเรียนในทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 2,786 คน เนื่องจากปริมาณนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 25 คน ประกอบกับพื้นที่ภายในห้องเรียนสามารถจัดพื้นที่เว้นระยะห่างได้ รวมทั้งเหลื่อมเวลาเพื่อลดความแออัด ปรับการเรียนห้องแอร์เป็นห้องพัดลมทั้งหมดเพื่อให้อากาศถ่ายเท

ก่อนหน้านี้โรงเรียนได้สำรวจกับผู้ปกครองแล้วว่านักเรียนคนไหนอยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรือผู้ปกครองไม่มั่นใจในมาตรการ และสถานการณ์ยังไม่พร้อมส่งบุตรหลานกลับมาเรียน แต่ที่สำรวจร้อยละ 90 ต้องการส่งบุตรหลานมาเรีบนตามปกติ ซึ่งเรื่องนี้โรงเรียนไม่ได้บังคับผู้ปกครองแล้วแต่ความสมัครใจ หากนักเรียนไม่มาครูก็จะส่งใบงานผ่านไลน์ เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงการเรียน และมีความเสมอภาคที่จะได้รับความรู้ในหลากหลายวิธีแตกต่างกันไป

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน