คจร.ไฟเขียวแผนปฏิรูป "ขสมก. - เอกชน" 162 เส้นทาง

คจร.ไฟเขียวแผนปฏิรูป "ขสมก. - เอกชน" 162 เส้นทาง

คจร.ไฟเขียวแผนปฏิรูป "ขสมก. - เอกชน" 162 เส้นทาง

รูปข่าว : คจร.ไฟเขียวแผนปฏิรูป "ขสมก. - เอกชน" 162 เส้นทาง

รมว.คมนาคม เผยที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกเห็นชอบแผนปฏิรูปเส้นทาง ขสมก. - เอกชน จำนวน 162 เส้นทาง ส่วนกรณีข้อกังวลเรื่องผู้มีรายได้น้อย อยู่ในแผนที่คมนาคมให้การพิจารณาดูแลอยู่แล้ว

วันนี้ (2 ก.พ.2564) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ครั้งที่ 1/2564 ที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) เห็นด้วยกับแผนปฏิรูปเส้นทางเดินรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จำนวน 162 เส้นทาง แบ่งเป็นเส้นทางของ ขสมก.จำนวน 108 เส้นทาง และเส้นทางของเอกชน จำนวน 54 เส้นทาง เพื่อพัฒนาโครงข่ายเส้นทางรองรับการขยายตัวของเมือง และเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่นตามความจำเป็นในอนาคต


ส่วนกรณีผู้มีรายได้น้อย และเคยเสียค่าโดยสารน้อยกว่า 30 บาท นายศักดิ์สยาม ระบุว่า เป็นประเด็นเดียวกับที่กระทรวงคมนาคมให้การดูแลอยู่แล้ว โดยเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการขนส่งทางบกกลาง เป็นผู้พิจารณาค่าโดยสาร เบื้องต้น กำหนดตั๋วเที่ยวเดียว ราคา 15 บาท ซึ่งคิดราคาบนพื้นฐานอัตราค่าโดยสารรถประจำทางปรับอากาศตามระยะทางในปัจจุบัน (ประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ. 2561) ราคาค่าโดยสารขั้นต่ำสุดสำหรับรถปรับอากาศ (ใหม่) คิดที่ ระยะทาง 0-4 กม. ราคา 15 บาท

มติที่ประชุม คจร. ให้เพิ่มเติมข้อความเกี่ยวกับราคาค่าโดยสาร เป็นราคาค่าโดยสาร 30 บาท/วัน และให้คณะกรรมการขนส่งทางบกกลาง เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณากำหนดราคาค่าโดยสารให้เหมาะสมกับทุกกลุ่ม

 

กลับขึ้นด้านบน