นนทบุรี ผ่อนปรนเปิดสถานที่เล่นสนุกเกอร์-ฟิตเนส

นนทบุรี ผ่อนปรนเปิดสถานที่เล่นสนุกเกอร์-ฟิตเนส

นนทบุรี ผ่อนปรนเปิดสถานที่เล่นสนุกเกอร์-ฟิตเนส

รูปข่าว : นนทบุรี ผ่อนปรนเปิดสถานที่เล่นสนุกเกอร์-ฟิตเนส

จังหวัดนนทบุรี ผ่อนปรนให้เปิดสถานที่เล่นสนุกเกอร์ บิลเลียด สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส แต่การแข่งขันให้ถ่ายทอดเท่านั้น ห้ามมีผู้เข้าชมในสนาม

วันที่ 2 ก.พ.2564 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงนามในคำสั่งจังหวัด เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 31) โดยมีรายละเอียดว่า


ตามที่จังหวัดนนทบุรีได้มีคำสั่งรวม 30 ฉบับ สั่งปิดสถานที่บางแห่งในพื้นที่ไว้เป็นการชั่วคราว รวมถึงมีการผ่อนปรนคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวบางส่วน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ไปแล้วนั้น เพื่อเป็นการผ่อนคลายให้สถานที่บางแห่งและกิจกรรมบางอย่างสามารถดำเนินการได้ และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการทำกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ประกอบกับในสถานการณ์การแพร่ระบาดในช่วงที่ผ่านมา ยังไม่ปรากฎว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อในจังหวัดนนทบุรีแต่อย่างใด

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยความเห็นความชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 20/2564 เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2564 จึงมีคำสั่ง ดังนี้

ให้สถานที่เล่นสนุกเกอร์ บิลเลียด สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส สามารถดำเนินการหรือกิจกรรมได้ภายใต้มาตรการที่ทางราชการกำหนด โดยหากมีกิจกรรมที่เป็นการจัดการแข่งขันกีฬา ให้เป็นลักษณะของการถ่ายทอดการแข่งขันโดยไม่มีผู้ชมอยู่ในสนามแข่งขัน ซึ่งผู้จัดการแข่งขันต้องดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่ทางราชการกำหนดด้วย ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

 

กลับขึ้นด้านบน