COVID-19 ระลอกใหม่ ทำคนไร้บ้านตกงาน - ขาดรายได้เกือบ 100%

COVID-19 ระลอกใหม่ ทำคนไร้บ้านตกงาน - ขาดรายได้เกือบ 100%

COVID-19 ระลอกใหม่ ทำคนไร้บ้านตกงาน - ขาดรายได้เกือบ 100%

รูปข่าว : COVID-19 ระลอกใหม่ ทำคนไร้บ้านตกงาน - ขาดรายได้เกือบ 100%

สสส.ร่วมภาคีเครือข่ายฯ สร้างระบบรับมือ ช่วยเหลือคนไร้บ้าน หลัง COVID-19 ระลอกใหม่ ทำคนไร้บ้านมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ชี้สถานการณ์น่าห่วงเกือบ 100% ตกงาน ขาดรายได้

วันนี้ (3 ก.พ.2564) นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. ระบุว่า การระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ มีแนวโน้มอาจส่งผลกระทบรุนแรงกับสุขภาพคนไร้บ้านมากกว่าระลอกแรก เพราะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่คนไร้บ้านอยู่อาศัยและใช้ชีวิต ขณะที่หลายกิจการเจอวิกฤตซ้ำจนต้องปิดตัวลง ทำให้แรงงานที่ถูกเลิกจ้างเข้าสู่ภาวะไร้บ้านมากขึ้น รวมถึงคนไร้บ้านประสบความยากลำบากอยู่แล้วถูกซ้ำเติมจากการไม่มีรายได้ ตกงานเพิ่มขึ้น และจำนวนมากตกหล่นจากการเยียวยาภาครัฐ

จากการประเมินของทีมวิชาการที่ทำงานร่วมกับ สสส.คาดการณ์ว่าการระบาดของ COVID-19 ทำให้คนไร้บ้านมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 30 จากการว่างงานและเข้าไม่ถึงที่อยู่อาศัย สอดคล้องกับการลงพื้นที่ของภาคีเครือข่ายฯ ที่พบประชากรที่เข้าสู่ภาวะไร้บ้านมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และมีความยากลำบากในการใช้ชีวิต


จากสถานการณ์ดังกล่าว ทาง สสส.ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการช่วยเหลือคนไร้บ้านทั้งในพื้นที่สาธารณะและศูนย์พักคนไร้บ้าน ทั้งความช่วยเหลือฉุกเฉินในการมอบอุปกรณ์ป้องกันทางสุขภาพ การให้ความรู้ด้านการป้องกันทางสุขภาพ และการให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิพื้นฐานเพื่อให้สามารถเข้าถึงมาตรการเยียวยาของรัฐ ตลอดจนความช่วยเหลือในการเข้าถึงแหล่งงานและพัฒนาด้านอาชีพให้กับคนไร้บ้านเพื่อสร้างโอกาสและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว โดยเฉพาะกลุ่มคนไร้บ้านหน้าใหม่ที่ว่างงานและขาดรายได้อย่างฉับพลัน

สสส.ยังพยายามทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการสร้างระบบป้องกันการเข้าสู่ภาวะไร้บ้านของประชากรเปราะบางผ่านการทำงานกับเครือข่ายชุมชนเมืองในหลายจังหวัด

ไร้บ้าน - ไร้เทคโนโลยี เข้าไม่ถึงมาตรการเยียวยา

นายสมพร หารพรม เจ้าหน้าที่มูลนิธิที่อยู่อาศัย โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านและกลุ่มเสี่ยง สสส. กล่าวว่า COVID-19 ระลอกใหม่ พบคนไร้บ้านจำนวนมากเข้าไม่ถึงมาตรการเยียวยาที่รัฐจัดให้ เพราะมีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีและความรู้ รวมถึงการตกหล่นจากสิทธิสถานะ

นอกจากนี้ สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงคือ คนไร้บ้านส่วนใหญ่เกือบ 100% ต้องตกงาน ทั้งจากแหล่งงานที่ลดลงและนายจ้างกังวลเรื่องติดเชื้อ COVID-19 จึงเลิกจ้างชั่วคราว อย่างไรก็ดี การสนับสนุนของ สสส.ตั้งแต่การระบาดระลอกแรก ทำให้สามารถรับมือกับสถานการณ์รอบใหม่ได้อย่างดี ทั้งในเชิงการความช่วยเหลือด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ


ทั้งนี้ คนไร้บ้านไม่ควรถูกมองข้าม เพราะทุกคนมีชีวิตจิตใจเหมือนมนุษย์ทุกคน COVID-19 ระลอกใหม่ ตอกย้ำว่า จะต้องตั้งรับมือกับวิกฤตให้หนักแน่น ศูนย์คนไร้บ้านที่เราทำงานร่วมกับ สสส.ยังคงเดินหน้าสร้างความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาอาชีพ ให้ความรอบรู้ทางสุขภาพ โดยนำบทเรียนจากโควิดรอบแรกมาเป็นแรงผลักดัน จุดประกาย สร้างค่านิยมให้พวกเขาเห็นความสำคัญของการดูแลตัวเอง ฟื้นฟูจิตใจ

 

กลับขึ้นด้านบน