"สมศักดิ์" ลงพื้นที่หมู่บ้านนำร่องพืชกระท่อมคลองสาม เก็บข้อมูลร่างกฎหมาย

"สมศักดิ์" ลงพื้นที่หมู่บ้านนำร่องพืชกระท่อมคลองสาม เก็บข้อมูลร่างกฎหมาย

"สมศักดิ์" ลงพื้นที่หมู่บ้านนำร่องพืชกระท่อมคลองสาม เก็บข้อมูลร่างกฎหมาย

รูปข่าว : "สมศักดิ์" ลงพื้นที่หมู่บ้านนำร่องพืชกระท่อมคลองสาม เก็บข้อมูลร่างกฎหมาย

รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่หมู่บ้านนำร่องพืชกระท่อมคลองสาม หารือชาวบ้านเก็บข้อมูลทำร่างกฎหมาย "สมศักดิ์"หวังทำเป็นพืชเศรษฐกิจแต่ใหม่ แต่ต้องควบคุมการปลูกหากมากไปจะทำราคาตก

วันนี้ (7 ก.พ.64) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ไปยัง หมู่ที่ 12 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พบกับผู้นำชุมชน และชาวบ้าน พูดคุยหารือและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายพืชกระท่อม เพื่อนำข้อเสนอและความคิดเห็นต่างๆ ไปเป็นข้อมูลในการร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม ซึ่งเป็นกฎหมายรองของ ร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... หรือกฎหมายปลดล็อกพืชกระท่อม ที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรไปแล้ว และกำลังเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา โดยหมู่บ้านแห่งนี้เมื่อประมาณ 2 ปีก่อนเคยมีคดีและมีการจับกุมเกี่ยวกับเรื่องพืชกระท่อมเพราะมีการปลูกกันอยู่หลายร้อยต้น ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหนึ่งในหมู่บ้านนำร่อง 135 แห่ง โดยจัดตั้งคณะกรรมการพืชกระท่อมตำบลและหมู่บ้าน เพื่อรายงานผลการนำร่องในพื้นที่ ทั้งการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้เสพและผู้ครอบครองพื้ชกระท่อมผ่านระบบสารสนเทศ การจัดทำธรรมนูญชุมชนและแผนปฏิบัติการควบคุมพืชกระท่อม จัดทำประชาคม เป็นต้น

 

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้ควบคุมให้แต่ละบ้านยังคงพืชกระท่อมที่เคยปลูกไว้ได้ครัวเรือนละ 3 ต้น โดยให้สามารถใช้ได้ตามวิถีชีวิตดั้งเดิม ซึ่งหากกฎหมายพืชกระท่อมประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ตรงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มเติมได้ เพราะพืชกระท่อมสามารถนำมาเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ทำเป็นยาได้ แต่จะต้องมีการควบคุมการปลูก เพราะหากปลูกมากจนเกินไปราคาจะตกมากจนราคาถูก ซึ่งตรงนี้จะต้องศึกษารายละเอียดและทำความเข้าใจเรื่องกลไกการตลาดให้ชาวบ้านเข้าใจด้วย

 

ทั้งนี้ภายหลังการหารือกับชาวบ้าน นายสมศักดิ์ ได้เดินดูต้นกระท่อมที่ชาวบ้านได้ปลูกไว้ โดยได้สอบถามถึงวิธีการดูแล ระยะห่างในการปลูกแต่ละต้น และยังได้ทดลอง ตัดทาบกิ่งต้นกระทุ่ม ที่เป็นพืชที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกระท่อม เพื่อศึกษาวิธีการปลูกและการขยายพันธุ์ นำไปเป็นข้อมูลในการร่างกฎหมายต่อไป

 

กลับขึ้นด้านบน