เกษตรกรเดือดร้อนหนัก น้ำทะเลหนุนเข้าคุ้งบางกะเจ้า

เกษตรกรเดือดร้อนหนัก น้ำทะเลหนุนเข้าคุ้งบางกะเจ้า

เกษตรกรเดือดร้อนหนัก น้ำทะเลหนุนเข้าคุ้งบางกะเจ้า

รูปข่าว : เกษตรกรเดือดร้อนหนัก น้ำทะเลหนุนเข้าคุ้งบางกะเจ้า

ขณะนี้กำลังประสบปัญหาน้ำทะเลหนุน น้ำกร่อยทะลักเข้าพื้นที่ทางการเกษตรที่คุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ พบค่าความเค็มน้ำสูงกว่าปกติ 3 เท่า พืชสวนเกษตรเริ่มขาดแคลนน้ำและยืนต้นตาย

วันนี้ (7 ก.พ.2564) ทีมข่าวร้องทุกข์ลงป้ายนี้ ลงพื้นที่ไปยังคุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อสำรวจผลกระทบของเกษตรกร หลังน้ำทะเลหนุนสูงกว่าทุกปี น้ำจืดมีค่าความเค็มสูงกว่าปกติ เกษตรกรเริ่มขาดแคลนน้ำใช้ในการทำเกษตร ส่งผลให้พืชสวนเริ่มยืนต้นตาย

 

นายประกิจ รอดเจริญ จิตอาสาเฝ้าสังเกตุสภาพน้ำ บอกว่า สุ่มเก็บตัวอย่างและบันทึกสถิติความเค็มของน้ำในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้ามานาน 5 ปี เพื่อส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานรัฐในการหาทางแก้ไข และแจ้งเกษตรกรให้ทราบถึงค่าความเค็มของน้ำในแต่ละวัน เพื่อป้องกันและปรับการใช้น้ำในแปลงเกษตรได้ทันท่วงที

พบว่า ค่าน้ำที่มีความเค็ม 11-13 มิลลิกรัมเกลือ ซึ่งมากกว่าปกติถึง 3 เท่า จากค่ามาตรฐาน 4 มิลลิกรัมเกลือ ซึ่งบ่งชี้ได้ว่าน้ำกร่อยรุกกินพื้นที่เกษตรมากกว่าทุกปี

 


สำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวหน่วยงานปกครอง ชลประทานสมุทรปราการและชาวบ้านในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า จะประชุมวางแผนบริหารจัดการป้องกันปัญหาน้ำกร่อยทะลักร่วมกันอีกครั้ง รวมถึงตรวจซ่อมบำรุงประตูน้ำทั้ง 34 ประตู ในพื้นที่คุงบางกะเจ้า ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้คุ้งบางกะเจ้าครอบคลุมพื้นที่ 6 ตำบล ของ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เนื้อที่รวม 11,819 ไร่ มีขอบเขตพื้นที่ในน้ำถึงกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยา สภาพโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ อยู่ใกล้กับทะเล เกษตรกรส่วนใหญ่จึงทำแนวคันดินไว้ป้องกันน้ำกร่อยทะลักเข้าแปลงเกษตร

กลับขึ้นด้านบน