ราชทัณฑ์ไล่ออก-ปลดออก 5 ข้าราชการ ทุจริต-ให้ผู้ต้องขังใช้มือถือ

ราชทัณฑ์ไล่ออก-ปลดออก 5 ข้าราชการ ทุจริต-ให้ผู้ต้องขังใช้มือถือ

ราชทัณฑ์ไล่ออก-ปลดออก 5 ข้าราชการ ทุจริต-ให้ผู้ต้องขังใช้มือถือ

รูปข่าว : ราชทัณฑ์ไล่ออก-ปลดออก 5 ข้าราชการ ทุจริต-ให้ผู้ต้องขังใช้มือถือ

กรมราชทัณฑ์ ไล่ออกข้าราชการ 2 คน พบทุจริตเบียดบังเงินค่าจำหน่ายสินค้า เรียกรับเงิน-ปล่อยให้ผู้ต้องขังใช้โทรศัพท์มือถือ และปลดออกจากราชการ 3 คน เหตุซุกยาเส้นไปให้ผู้ต้องขัง ไม่อยู่ควบคุมผู้ต้องขังป่วยที่ รพ. จนหลบหนีและตามตัวกลับมาไม่ได้

วันนี้ (9 ก.พ.2564) เวลา 10.00 น. นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ได้จัดการประชุม อ.ก.พ. กรมราชทัณฑ์ เมื่อวันที่ 8 ก.พ.2564 เพื่อพิจารณาลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัย มีพฤติการณ์เสื่อมเสีย ทำให้ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

​สำหรับมติที่ประชุมที่สำคัญ ประกอบด้วย การลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัย 5 คน โดยมีมติไล่ออกจากราชการ 2 คน จากพฤติการณ์ทุจริตเบียดบังเงินค่าจำหน่ายสินค้าในงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ จำนวน 1 คน และเรียกรับเงินจากผู้ต้องขังเพื่อช่วยเหลือให้ออกทำงานสาธารณะ และไม่กำกับดูแล ปล่อยให้ผู้ต้องขังครอบครองและใช้โทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 คน

อายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์

อายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์

 

ที่ประชุมยังมีมติปลดออกจากราชการอีก 3 คน เนื่องด้วยพฤติการณ์ซุกซ่อนยาเส้นในขากางเกงและรองเท้าหุ้มข้อ เพื่อนำเข้าไปให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ 1 คน และไม่อยู่ควบคุมผู้ต้องขังป่วยที่โรงพยาบาลเป็นเหตุให้ผู้ต้องขังหลบหนีโดยไม่สามารถติดตามตัวกลับมาได้ จำนวน 2 คน ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นพฤติการณ์ที่ฝ่าฝืนและขัดต่อกฎ ระเบียบ และวินัยที่ข้าราชการกรมราชทัณฑ์พึงปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ.2482 และพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 รวมถึงกฎหมาย และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายอายุตม์ กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ มีนโยบายกำชับให้ข้าราชการในสังกัดฯ ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เนื่องจากการทำงานของกรมราชทัณฑ์เป็นงานที่มีลักษณะพิเศษ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและปลอดภัยของสังคม และยังเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ จึงต้องปฏิบัติด้วยความสุจริต รอบคอบ ระมัดระวัง มีความละเอียดถี่ถ้วน ถูกต้อง แม่นยำ และจะเกิดความผิดพลาดไม่ได้

 

กลับขึ้นด้านบน