โชว์ภาพดาวเทียม "แล้ง" ลาม "แม่น้ำโขง" เป็นสีคราม

โชว์ภาพดาวเทียม "แล้ง" ลาม "แม่น้ำโขง" เป็นสีคราม

โชว์ภาพดาวเทียม "แล้ง" ลาม "แม่น้ำโขง" เป็นสีคราม

รูปข่าว : โชว์ภาพดาวเทียม "แล้ง" ลาม "แม่น้ำโขง" เป็นสีคราม

จิสด้า เปิดภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 ชี้ให้เห็นถึงสีน้ำ ในลำน้ำโขงมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในช่วงเวลาต่างกันแค่ 1 เดือน ระบุสีครามมาจากระดับน้ำที่ลดลงจนเห็นตะกอนในลำน้ำ ห่วงกระทบต่อ 4 จังหวัดริมโขง

วันนี้ (9 ก.พ.2564) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เผยภาพแม่น้ำโขงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจนเห็นพื้นผิวของน้ำเป็นสีครามจากดาวเทียม Sentinel-2 เปรียบเทียบกัน 2 ช่วงเวลา คือเมื่อวันที่ 3 ม.ค.2564 และวันที่ 7 ก.พ.2564 พบว่าสีน้ำในลำน้ำโขงมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน

โดยการเกิดน้ำโขงสีคราม เป็นตัวบ่งชี้ถึงวิกฤติน้ำโขงที่ระดับพื้นผิวน้ำลดลงอย่างมากในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ทำให้สามารถสังเกตเห็นตะกอนในลำน้ำได้ชัดขึ้น

โดยจะเห็นได้ว่าริมตลิ่งของพื้นที่ทั้ง 2 ฝั่งแนวลำน้ำสามารถมองเห็นสันดอนทราย หรือเกาะกลางแม่น้ำในลำน้ำโขงได้อย่างชัดเจน จากสถานการณ์นี้อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ รวมถึงผลผลิตทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็น ข้าว, ยางพารา, ยาสูบ, มะเขือเทศ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขง อาทิ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี 

 

 

กลับขึ้นด้านบน