สธ.เปิดโครงการ "ปลูกกัญชา 6 ต้น" นำร่องโนนมาลัยโมเดล จ.บุรีรัมย์

สธ.เปิดโครงการ "ปลูกกัญชา 6 ต้น" นำร่องโนนมาลัยโมเดล จ.บุรีรัมย์

สธ.เปิดโครงการ "ปลูกกัญชา 6 ต้น" นำร่องโนนมาลัยโมเดล จ.บุรีรัมย์

รูปข่าว : สธ.เปิดโครงการ "ปลูกกัญชา 6 ต้น" นำร่องโนนมาลัยโมเดล จ.บุรีรัมย์

รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข เปิดงานปลูกกัญชา 6 ต้น โนนมาลัยโมเดลแห่งแรกที่ จ.บุรีรัมย์ พร้อมมอบต้นกล้ากัญชาให้วิสาหกิจชุมชน 7 ครัวเรือนปลูกในแปลงที่มีรั้วรอบส่งช่อดอกและเมล็ดให้ รพ.คูเมือง ผลิตยาดูแลผู้ป่วยในชุมชน

วันนี้ ( 11 ก.พ.64) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดงาน “การปลูกกัญชา 6 ต้น โนนมาลัยโมเดล” มอบต้นกล้ากัญชาสายพันธุ์หางกระรอกที่เป็นสายพันธุ์พื้นเมือง จ.สกลนคร แก่ชาวบ้าน ต.หินเหล็กไฟ ที่รวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน 7 ครัวเรือนที่ได้รับอนุญาตในการปลูกกัญชา

 

นายอนุทินกล่าวว่า รัฐบาลได้เดินหน้านโยบายกัญชาทางการแพทย์ ให้เป็นพืชสมุนไพรนำมาใช้ทางการแพทย์และสุขภาพ และผลักดันเป็นพืชเศรษฐกิจ รื้อฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูก การผลิตอย่างเป็นระบบ นำบางส่วนของกัญชามาแปรรูปเป็นสินค้าจำหน่าย เปิดโอกาสสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน โดยกำหนดการดำเนินงานที่รัดกุมไม่ให้เกิดผลกระทบทางสังคม และแก้ไขกฎหมายเพื่อให้คนไทย ผู้ป่วย หมอพื้นบ้านใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งให้รัฐสภาพิจารณาแก้ไข

สำหรับโมเดลการปลูกกัญชา 6 ต้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จะมอบต้นกล้ากัญชาให้แก่วิสาหกิจชุมชน ซึ่งจดทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลูกครัวเรือนละ 6 ต้น ส่งช่อดอกและเมล็ดให้โรงพยาบาลในพื้นที่ที่มีแพทย์แผนไทย นำไปผลิตเป็นยาปรุงเฉพาะรายสำหรับจ่ายผู้ป่วยในชุมชน โดยจำนวนการปลูกกัญชาสามารถเพิ่มขึ้นได้ หากมีผู้ป่วยที่ต้องใช้กัญชาในชุมชนจำนวนมาก ส่วนอื่นๆ ของกัญชาที่ได้รับการปลดล็อก ไม่ถือว่าเป็นยาเสพติด เช่น ใบ ราก ลำต้น กิ่งก้าน พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อจำหน่าย เช่น ยาหม่อง สบู่ แชมพู เป็นต้น

 

ขณะนี้ได้ร่วมกับสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อบรมวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ช่วยให้มีรายได้เข้าสู่ชุมชนมี รพ.สต.โนนมาลัย จ.บุรีรัมย์ เป็นต้นแบบดำเนินการแห่งแรก และจะขยายไปทุกเขตสุขภาพทั่วประเทศ เบื้องต้นมี รพ.สต. 251 แห่งใน 46 จังหวัด เข้าร่วมโครงการ รวม 2,510 ครัวเรือน คิดเป็นการปลูกกัญชาทั้งหมด 15,060 ต้น

การปลูกกัญชา 6 ต้น โนนมาลัยโมเดล ถือเป็นการเปิดประวัติศาสตร์ เป็นจุดเริ่มต้นที่ประชาชนจะปลูกกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ทางสุขภาพ และแปรรูปสินค้าจำหน่ายสร้างรายได้ โดยจะต้องรวมเป็นวิสาหกิจชุมชน ทำร่วมกับหน่วยงานรัฐ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และจะกระจายโมเดลนี้ไปทั่วทุกแห่งในประเทศไทย” นายอนุทินกล่าว

ทั้งนี้ นายอนุทินได้ประชุมมอบนโยบายแก่ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขตสุขภาพผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เน้นย้ำให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่วิสาหกิจชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมนโยบายกัญชาทางการแพทย์และการปลูกกัญชา 6 ต้นระดับครัวเรือน

 

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ดำเนินโครงการพัฒนาต้นแบบการปลูกกัญชาเพื่อใช้สำหรับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองใน รพ.สต.โนนมาลัย โดยทำงานร่วมกับสถาบันกัญชาทางการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลคูเมือง และ รพ.สต.โนนมาลัย เพื่อให้เกิดการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ที่ปลอดภัย

 

คาดว่าผลการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ปี 2564 จะส่งผลให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์แผนไทยที่ถูกกฎหมาย มีมาตรฐาน ปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการดูแลสุขภาพ สำหรับการปลูกในครัวเรือนต้องมีรั้วรอบ มีแนวทางการควบคุมไม่ให้เข้าถึงโดยง่ายหรือเล็ดลอด

กลับขึ้นด้านบน