ย้าย 3 ผกก."บางปะกง-ศรีราชา-โป่งน้ำร้อน" เซ่นจับโต๊ะบอล-บ่อนออนไลน์

ย้าย 3 ผกก."บางปะกง-ศรีราชา-โป่งน้ำร้อน" เซ่นจับโต๊ะบอล-บ่อนออนไลน์

ย้าย 3 ผกก."บางปะกง-ศรีราชา-โป่งน้ำร้อน" เซ่นจับโต๊ะบอล-บ่อนออนไลน์

รูปข่าว : ย้าย 3 ผกก."บางปะกง-ศรีราชา-โป่งน้ำร้อน" เซ่นจับโต๊ะบอล-บ่อนออนไลน์

สั่งย้าย ผกก. 3 โรงพัก "บางปะกง-ศรีราชา-โป่งน้ำร้อน" ไปประจำ ศปก.ตร.ภาค 2 เซ่นจับโต๊ะบอล-บ่อนออนไลน์ โดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิม

วันนี้ (16 ก.พ.2564) พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 มีคำสั่งให้ พ.ต.อ.ชัชวาล โตโสภณ ผกก.สภ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 2 โดยขาดจากตำแหน่งเดิม มีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้ (15 ก.พ.)

สืบเนื่องจากกรณีตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี มีคำสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงการบุกจับกุมการพนันออนไลน์ จากตำรวจนอกหน่วย ฝ่ายปกครอง และทหารเฉพาะกิจนาวิกโยธิน โดยจับกุมผู้ต้องหาได้ 34 คน พร้อมยึดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 50 เครื่อง

ทั้งนี้ เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ พ.ต.อ.ชัชวาล ไปปฏิบัติราชการที่อื่นก่อน และอยู่ในกำกับดูแลของ ผบก.อก.บชภ.2

ย้ายอีก "ผกก.สภ.บางปะกง - ผกก.สภ.ศรีราชา"

นอกจากนี้ ยังมี คำสั่ง ที่ 76/64 พ.ต.อ.กิตติสัณห์ ชะนะ ผกก.สภ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ไปปฎิบัติราชการที่ศูนย์ปฎิบัติการตำรวจภูธรภาค 2 โดยขาดจากต้นสังกัดเดิม

กรณีเมื่อวันที่ 11 ก.พ.2564 ตำรวจร่วมกันจับกุมตัว นายนัยนา สุวอ ในข้อหา จัดให้มีการเล่น หรือทำ อุบายล่อ ช่วยประกาศหรือโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นผ่านเว็บไซต์ ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต

โดยเป็นคนเดินโพยฝ่ายเจ้ามือ ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต พร้อมของกลาง เงินสด 620 บาท โพยทายผลฟุตบอลต่างประเทศ 60 แผ่น และผู้ต้องหาอีก 31 คน พร้อมโพยทายผลฟุตบอลต่างประเทศ ในข้อหาเล่นการพนันทายผลฟุตบอลต่างประเทศ โดยไม่ได้รับอนุญาต เหตุเกิดที่ หมู่ 2 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

ต่อมาจับกุม นายศักดิ์ศิริ พลหาญ และ น.ส.ปาริชาติ ช่วยรักษา ทั้งสองให้การว่า เป็นผู้รับจ้างทายผลฟุตบอลผ่านเว็บไซต์พนันออนไลน์ ในข้อหา จัดให้มีการเล่น หรือทำ อุบายล่อ ช่วยประกาศหรือโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นผ่านเว็บไซต์ ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต โดยเป็นคนเดินโพยฝ่ายเจ้ามือ ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต

พร้อมของกลางเงินสด 8,340 บาท และเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด โพยพนันทายฟุตบอล 3 แผ่น และจับกุมผู้ต้องหาได้อีก 22 คน เป็นชาวไทย 19 คน ชาวเมียนมา 2 คน และชาวลาว 1 คน

พร้อมโพยทายผลฟุตบอลต่างประเทศ 35 แผ่น ในข้อหา เล่นการพนันทายผลฟุตบอลต่างประเทศ โดยไม่ได้รับอนุญาต เหตุเกิด หมู่ 18 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

และมีคำสั่งตำรวจภูธรภาค 2 ที่ 74/2564 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ ใจความว่า ด้วยตำรวจภูธรภาค 2 มีหนังสือลับที่ 0017.118/ 201 ลงวันที่ 15 ก.พ. ให้ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

กรณีเมื่อวันที่ 2 ก.พ. เวลา 18.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรศรีราชา จ.ชลบุรี ร่วมกับกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี และหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ร่วมกันจับกุมผู้ลักลอบเล่นการพนัน (ทายผลฟุตบอลต่างประเทศ) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต

ได้ผู้ต้องหาจำนวน 36 คน เป็นคนไทย 32 คน และชาวต่างชาติ 4 คน พร้อมของกลาง 14 รายการ ในความผิดฐานร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต

และร่วมกันชุมนุม ทำกิจกรรมหรือมั่วสุม ณ สถานที่แออัด หรือกระทำการดังกล่าว เป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย อันเป็นการฝ่าฝืนข้อ 5 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 

ร่วมกันกระทำการชุมนุมทำกิจกรรมมั่วสุม ในลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค ซึ่งมิใช่เป็นการกระทำกิจกรรมภายในครอบครัว ที่อยู่ในเคหสถานของตน

หรือกิจกรรมของทางราชการ อันเป็นการกระทำความผิดฝ่าฝืนประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่องห้ามการชุมนุมการทำกิจกรรมการมั่วสุม

ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เข้าไปเกี่ยวข้อง หรือปล่อยปละละเลย ให้มีการลักลอบเล่นการพนันเรียกรับ หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบ่อนการพนันดังกล่าวหรือไม่

เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563 ข้อ 6 (2) และข้อ 8 (2)

จึงให้ พ.ต.อ.พงษ์พันธ์ พลวงษ์ศรี ผกก.สภ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ไปปฏิบัติราชการที่ ศปก.บช.ภ.2 โดยขาดจากตำแหน่งเดิม และให้อยู่ในการควบคุมกำกับดูแลและการมอบหมายงานของผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 2 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

กลับขึ้นด้านบน