ชงบอร์ด สสว.ช่วยรายจ่ายคนละครึ่งเอสเอ็มอี

ชงบอร์ด สสว.ช่วยรายจ่ายคนละครึ่งเอสเอ็มอี

ชงบอร์ด สสว.ช่วยรายจ่ายคนละครึ่งเอสเอ็มอี

รูปข่าว : ชงบอร์ด สสว.ช่วยรายจ่ายคนละครึ่งเอสเอ็มอี

จากโครงการคนละครึ่งที่ได้รับการตอบรับจากประชาชนไม่น้อย สสว. เตรียมจะนำรูปแบบมาใช้ในการช่วยเหลือกับเอสเอ็มอี ช่วยจ่ายคนละครึ่ง กับเอสเอ็มอี เพื่อพยุงธุรกิจ โดยเฉพาะภาคท่องเที่ยว

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สถานการณ์เอสเอ็มอีใน 8 จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ชะลอตัวลง เนื่องจากรายได้และการทำธุรกิจยังไม่กลับมาปกติ โดยเฉพาะในกลุ่มภาคท่องเที่ยวที่กระทบหนักกว่าภาคการผลิต

ดังนั้น ประชุมคณะกรรมการ สสว. ในสัปดาห์นี้ จะพิจารณาแผนช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จัดทำโครงการคนละครึ่งเอสเอ็มอี
เบื้องต้น วงเงิน 1,000 ล้านบาท โดยจะช่วยภาคท่องเที่ยวก่อนกลุ่มแรก ซึ่งลักษณะโครงการจะเป็นการช่วยจ่ายคนละครึ่ง เช่น หากเอสเอ็มอียังมีการจ้างงาน หรือ มีภาระค่าใช้จ่ายตรวจสอบมาตรฐานสินค้าส่งออกจะช่วยภาระค่าใช้จ่ายให้ครึ่งหนึ่ง เพื่อช่วยลดรายจ่ายให้เอสเอ็มอี

ส่วนความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการของรัฐ ที่รัฐกำหนดให้ซื้อสินค้าและบริการของเอสเอ็มอี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 นายวีระพงศ์ ระบุว่า หน่วยงานของรัฐสามารรถซื้อสนิค้าและบริการเอสเอ็มอี 3,000-5,000 ราย จากตัวเลขเอสเอ็มที่เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ ซึ่งยังเป็นสัดส่วนที่น้อย ดังนั้น สสว.พยามจะประชาสัมพันธ์และเร่งผลักดันให้เอสเอ็มอีเข้ามาขึ้นทะเบียน เพื่อจะได้รับการช่วยเหลือในหลายรูปแบบ และมีเม็ดเงินหมุนเวียนในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

 

 

กลับขึ้นด้านบน