อภ.รับซื้อช่อดอกกัญชาจากวิสาหกิจชุมชน เกรด A กก.ละ 4.5 หมื่น

อภ.รับซื้อช่อดอกกัญชาจากวิสาหกิจชุมชน เกรด A กก.ละ 4.5 หมื่น

อภ.รับซื้อช่อดอกกัญชาจากวิสาหกิจชุมชน เกรด A กก.ละ 4.5 หมื่น

รูปข่าว : อภ.รับซื้อช่อดอกกัญชาจากวิสาหกิจชุมชน เกรด A กก.ละ 4.5 หมื่น

องค์การเภสัชกรรม จับมือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชา จัดซื้อช่อดอกกัญชาแห้งทางการแพทย์เชิงพาณิชย์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมเปิดราคาเกรดเอกิโลกรัมละ 45,000 บาท

วันนี้ (19 ก.พ.2564) ที่องค์การเภสัชกรรม นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือระหว่างองค์การเภสัชกรรมกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชา สร้างต้นแบบหลักเกณฑ์ความร่วมมือและจัดซื้อช่อดอกกัญชาแห้งทางการแพทย์ โดยมี นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม และผู้แทนวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมในพิธี

 

สำหรับวิสาหกิจชุมชนศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพรเพลา-เพลินเพื่อชุมชน จ.บุรีรัมย์ เป็นวิสาหกิจชุมชนแห่งแรกที่ได้รับคัดเลือกให้ทำสัญญาซื้อขายช่อดอกกัญชาแห้ง เนื่องจากกฎหมายยังไม่อนุญาตให้ปลูกทั่วไปได้ เกษตรกรต้องรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ เพื่อดำเนินการตามมาตรฐานและถูกกฎหมาย

 

ปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญาตปลูกจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 82 ราย ทั้งเพื่อการศึกษาวิจัยและการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ทั้งแผนไทยและแผนปัจจุบัน

ขณะเดียวกันยังมีวิสาหกิจที่ผ่านการประเมินอีก 3 แห่ง ได้แก่  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา จ.ลำปาง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักจังฟาร์มวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูป เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม จ.แม่ฮ่องสอน  อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดเพื่อดำเนินการต่อไป และในอนาคตจะเพิ่มเติมวิสาหกิจชุมชนอื่น ๆ


ขณะที่ นพ.วิฑูรย์ กล่าวถึงราคาการรับซื้อช่อดอกแห้งเกรด A ปริมาณสารสำคัญ CBD มากกว่าร้อยละ 12 (โดยน้ำหนัก) กิโลกรัมละ 45,000 บาท เกรด B ปริมาณสารสำคัญ CBD ร้อยละ10 – 11.9 (โดยน้ำหนัก) กิโลกรัมละ 37,500 – 43,125 บาท ปริมาณสารสำคัญ CBD ร้อยละ 8-9.9 (โดยน้ำหนัก) กิโลกรัมละ 30,000 - 35,625 บาท ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามที่องค์การฯ กำหนด

 

สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเสนอเข้าร่วมที่ www.gpo.or.th/กัญชา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center โทร 1648 โดยองค์การฯ จะพิจารณาคุณสมบัติและศักยภาพตามรายละเอียดที่ลงทะเบียนไว้ จากนั้นติดต่อวิสาหกิจชุมชนรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเพิ่ม ลงพื้นที่เพื่อประเมินแผนการปลูก และพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ขององค์การฯ และขออนุญาตร่วมกันปลูกกัญชาทางการแพทย์ต่อ อย. เมื่อได้รับอนุญาตจาก อย.แล้ว วิสาหกิจชุมชนและองค์การฯ จะร่วมกำหนดปริมาณน้ำหนักช่อดอกแห้งและระยะเวลาที่จะส่งมอบเพื่อจัดทำสัญญาซื้อขายต่อไป

 

กลับขึ้นด้านบน