คลังสั่ง ธ.ก.ส.พักหนี้เกษตรกรเดือดร้อนภัยแล้ง 6 เดือน

คลังสั่ง ธ.ก.ส.พักหนี้เกษตรกรเดือดร้อนภัยแล้ง 6 เดือน

คลังสั่ง ธ.ก.ส.พักหนี้เกษตรกรเดือดร้อนภัยแล้ง 6 เดือน

รูปข่าว : คลังสั่ง ธ.ก.ส.พักหนี้เกษตรกรเดือดร้อนภัยแล้ง 6 เดือน

คลังสั่ง ธ.ก.ส.พักหนี้เกษตรกรเดือดร้อนภัยแล้ง 6 เดือน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้ ธ.ก.ส. ช่วยเหลือเกษตรกร ด้วยการพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 6 เดือน หลังหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

วันนี้ (25 มิ.ย.2558) นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรงวงการคลัง กล่าวว่า มาตรการสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนการทำนาปรังในช่วงภัยแล้งอาจช่วยเหลือได้ไม่มากนักเนื่องจากจะต้องใช้เวลาในการเตรียมตัว

ขณะนี้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจพยายามหามาตรการใหม่ ๆ เข้ามาช่วยเหลือ โดยเฉพาะปัญหานี้สินของเกษตรกรนั้นได้มีนโยบายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าไปดูแลเกษตรกรและพักชำระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 6 เดือน เนื่องจากขณะนี้เกษตรกรไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ในหลายพื้นที่


กลับขึ้นด้านบน