กองทัพบกยืนยัน "จัดซื้ออาวุธ" โปร่งใส

กองทัพบกยืนยัน "จัดซื้ออาวุธ" โปร่งใส

กองทัพบกยืนยัน "จัดซื้ออาวุธ" โปร่งใส

รูปข่าว : กองทัพบกยืนยัน "จัดซื้ออาวุธ" โปร่งใส

กองทัพบกย้ำการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เป็นไปตามระเบียบราชการ โปร่งใสตรวจสอบได้ พร้อมชี้ข้อสังเกตจัดซื้อชุดลำลองทหารแพงกว่าท้องตลาด เพราะเน้นคุณลักษณะเฉพาะ ระบุปีนี้งดจัดซื้อกางเกงในให้ทหารเกณฑ์ เหตุโยกงบฯ ไปซื้อเครื่องสนาม

วันนี้ (22 ก.พ.2564) พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ระหว่างวันที่ 16 - 20 ก.พ.2564 มีประเด็นการอภิปรายที่พาดพิงถึงกองทัพบก และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมในภาพรวมของกระทรวงกลาโหมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ทั้งนี้ ขอย้ำว่ากองทัพบกภายใต้การนำของ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ มุ่งมั่นที่จะนำพากองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนและบริหารจัดการองค์กรกองทัพบกให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมขอบคุณ ส.ส.ที่ให้ความสนใจตรวจสอบการดำเนินงานของกองทัพบก เพื่อให้กองทัพบกได้นำไปใช้พัฒนากองทัพบกต่อไป

 

ซื้อรถโดยสารขนาดใหญ่แทนของเดิม

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวถึงโครงการจัดหารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศในปีงบประมาณ 2563 ว่า สืบเนื่องจากกองทัพบกได้ดำเนินการจำหน่ายรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 25 ปี ไป 661 คัน จากจำนวนทั้งหมด 1,175 คัน โดยทยอยจัดซื้อมาตั้งแต่ปี 2557 และขยายมาจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ การจัดซื้อรถโดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ 2 โครงการ คือโครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่จำนวน 100 คัน วงเงิน 450 ล้านบาท และโครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ 12 คัน วงเงิน 54 ล้านบาท ซึ่งการแยกเป็น 2 โครงการ เพราะมีรายละเอียดแตกต่างกัน พร้อมยืนยันไม่มีการล็อกสเปก และเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ส่วนการกำหนดให้มีศูนย์บริการไว้ในร่างขอบเขตของงาน หรือ TOR กองทัพภาคละ 10 แห่ง เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

ยืนยันจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการ

 

พ.ท.หญิง นุชระวี แจ่มจำรัส ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก กล่าวกรณีการจัดหาเครื่องแต่งกายสำหรับทหารกองประจำการของกรมพลาธิการทหารบกว่า การจัดซื้อจัดจ้างสิ่งอุปกรณ์เครื่องแต่งกายของทหารกองประจำการ เช่น เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว รองเท้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกำลังพล ยึดตามระเบียบราชการและคำสั่งของกองทัพบกในการกำหนดและการใช้คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ทุกขั้นตอนมีการจัดตั้งคณะกรรมการ

ส่วนกรณีเครื่องแต่งกายทหารที่มีราคาสูง เนื่องจากการใช้ในภารกิจทางทหารมีการคุณลักษณะที่แตกต่างจากตามท้องตลาดทั่วไป รวมถึงเป็นการจ้างผลิตเฉพาะ

ชี้แจง "เครื่องแต่งกายทหาร" เน้นคงทน

 

พล.ท.กิตติชัย วงศ์หาญ เจ้ากรมพลาธิการทหารบก เจ้ากรมพลาธิการทหาร กล่าวว่า เครื่องแต่งกายทหารเกณฑ์ต้องเน้นความคงทน เนื่องจากมีการเบิกจ่ายให้ใช้ปีต่อปี และต้องสอบถามหน่วยใช้ เพราะการใช้งานทางทหารไม่เหมือนการใช้งานทั่วไป และการจัดซื้อตามท้องตลาด อาจไม่สามารถนำมาใช้งานในทางทหารได้ ส่วนการที่ ส.ส.พรรคก้าวไกล ตั้งข้อสังเกตซื้อกางเกงในทหารตัวละ 60 บาทแพงเกินไป ยืนยันว่าไม่ได้แพงเกินจริง และเน้นให้ตรงตามคุณภาพที่ต้องใช้ในทางทหาร

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ได้งดจัดซื้อกางเกงในสำหรับพลทหาร โดยให้ทหารเกณฑ์นำมาเอง เพราะเป็นของใช้ส่วนตัว เพื่อนำงบฯ ไปซื้อสิ่งที่จำเป็นกว่าแทน เช่น เครื่องสนาม ซึ่งในแต่ละปีจะมีคณะกรรมการพิจารณาว่าสิ่งของใดจำเป็นต้องซื้อ หรือเปลี่ยนไปจัดซื้อประเภทอื่นที่จำเป็นมากกว่า

 

 

กลับขึ้นด้านบน