กมธ.ประชามติ ให้ออกเสียงประชามติทางออนไลน์ได้ แนะเริ่มต่างประเทศ

กมธ.ประชามติ ให้ออกเสียงประชามติทางออนไลน์ได้ แนะเริ่มต่างประเทศ

กมธ.ประชามติ ให้ออกเสียงประชามติทางออนไลน์ได้ แนะเริ่มต่างประเทศ

รูปข่าว : กมธ.ประชามติ ให้ออกเสียงประชามติทางออนไลน์ได้ แนะเริ่มต่างประเทศ

เคาะแล้ว กมธ.ประชามติ ให้ออกเสียงประชามติทางออนไลน์ได้หาก กกต. มีความพร้อม อดีต กกต.แนะควรเริ่มใช้ลงออกเสียงนอกราชอาณาจักรก่อน มั่นใจระบบมีประสิทธิภาพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวานนี้ (22 ก.พ.64) รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติว่า ที่ประชุมกรรมาธิการได้พิจารณา ข้อเสนอปรับแก้ ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ของ กกต.ที่เพิ่มเติมรายละเอียดการใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ ในการออกเสียงประชามติ และการออกเสียงผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือออนไลน์ได้ โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้

1. เปิดทางให้ใช้เครื่องลงคะแนน EVM (electronic voting machine) ในหน่วยออกเสียงใดหรือหลายหน่วยได้

2. เปิดทางให้มีการลงคะแนนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือ i-Voting ได้ หาก กกต. มีความพร้อม นอกจากนี้ ยังเปิดทางให้ กกต. สามารถกำหนดวิธีการอื่นเช่นลงคะแนนทางไปรษณีย์ได้หากมีเหตุจำเป็น

3. ให้คนไทยในต่างประเทศ มีสิทธิออกเสียงประชามติ ด้วยวิธีการใดวิธีหนึ่ง คือ ลงคะแนนที่สถานทูต ลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่ ลงคะแนนทางไปรษณีย์ หรือ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ โดยต้องลงทะเบียนล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์

4. การนับคะแนนในต่างประเทศ เบื้องต้นวางหลักการให้นับที่สถานทูตและส่งผลกลับไทย ไม่ต้องส่งบัตรกลับมานับ

สำหรับระบบ i-Voting รศ.สมชัย กล่าวว่าเกิดขึ้นใน กกต.ชุดที่แล้ว ซึ่งได้ออกแบบระบบไว้ทั้งหมดและมีการทดลองมาแล้ว อยู่ที่ว่า กกต.จะนำมาใช้หรือไม่ แต่ส่วนตัวไม่แนะนำให้ใช้ใน การลงคะแนนภายในประเทศเพราะไม่ได้มีปัจจัยเรื่องการเดินทาง ซึ่งระบบนี้เหมาะสำหรับใช้ในการลงคะแนนจากต่างประเทศมากกว่า ที่จะประหยัดงบประมาณ ประหยัดเวลา อีกทั้งระบบมีประสิทธิภาพด้วยการลงคะแนนผ่านระบบ Blockchain ที่มีความโปร่งใสสูง ไม่สามารถแก้ไขข้อมูล ปลอมแปลงหรือดัดแปลงผลคะแนนได้ และผู้ลงคะแนนสามารถตรวจสอบผลการลงคะแนนและติดตามข้อมูลได้

กลับขึ้นด้านบน