กระจายวัคซีน COVID-19 ล็อตแรก 9 จังหวัดเสี่ยงเริ่ม มี.ค.นี้

กระจายวัคซีน COVID-19 ล็อตแรก 9 จังหวัดเสี่ยงเริ่ม มี.ค.นี้

กระจายวัคซีน COVID-19 ล็อตแรก 9 จังหวัดเสี่ยงเริ่ม มี.ค.นี้

รูปข่าว : กระจายวัคซีน COVID-19 ล็อตแรก 9 จังหวัดเสี่ยงเริ่ม มี.ค.นี้

เปิดแผนกระจายวัคซีน COVID-19 หลังล็อตแรกส่งถึงไทยแล้ว กระทรวงสาธารณสุข วางแผนส่งไปยังพื้นที่ 9 จังหวัดระบาดกลุ่มแรกในช่วงเดือน มี.ค.นี้ เน้นบุคลากรด่านหน้า ประชาชนกลุ่มเสี่ยง พร้อมเปิดขั้นตอนการฉีดวัคซีนเข็มแรก

วันนี้ (24 ก.พ.2564) หลังจากวัคซีน COVID-19 ล็อตแรก จากบริษัท Sinovac จำนวน 200,000 โดสเดินทางจากจีนถึงไทยแล้วเมื่อเวลา 10.05 น. ตามขั้นตอนเมื่อวัคซีนผ่านพิธีการศุลกากร และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไทยตรวจสอบแล้ว

จากนั้นขนส่งวัคซีน COVID-19 ไปยังคลังสำรองวัคซีน COVID-19 ที่ศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทเอกชนที่ได้ร่วมกับองค์การเภสัชกรรมเป็นผู้จัดเก็บในห้องเย็น อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส วัคซีนที่ได้ จะกระจาย 13 จังหวัด

แต่กลุ่มสำคัญก่อนคือจังหวัดที่ 1-9 ประกอบด้วยจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด คือ สมุทร สาครจะได้จำนวน 70,000 โดส บุคลากรด่านหน้า 8,000 โดส เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 6,000 โดส ผู้ที่มีโรคประจำตัว 46,000 โดส ประชาชนทั่วไปและแรงงาน 10,000 โดส

 • กรุงเทพมหานคร 66,000 โดส บุคลากรด่านหน้า 12,400 โดส เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 1,600 โดส ผู้ที่มีโรคประจำตัว 47,000 โดส ประชาชนทั่วไปและแรงงาน 5,000 โดส
 • ปทุมธานี 8,000 โดส บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 3,000 โดส เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 2,000 โดส ผู้ที่มีโรคประจำตัว 2,000 โดส ประชาชนทั่วไปและแรงงาน 1,000 โดส
 • นนทบุรี 6,000 โดส บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 2,000 โดส เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 1,000 โดส ผู้ที่มีโรคประจำตัว 2,000 โดส ประชาชนทั่วไปและแรงงาน 1,000 โดส
 • สมุทรปราการ 6,000 โดส บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 2,000 โดส เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 1,000 โดส ผู้ที่มีโรคประจำตัว 2,000 โดส ประชาชนทั่วไปและแรงงาน 1,000 โดส

 • ตาก (อ.แม่สอด) 5,000 โดส บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 3,000 โดส เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 2,000 โดส
 • นครปฐม 3,500 โดส บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 2,500 โดส เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 1,000 โดส

 • สมุทรสงคราม 2,000 โดส บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 1,500 โดส เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 500 โดส

 • ราชบุรี 2,500 โดส บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 2,000 โดส เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 500 โดส


เมื่อกระจายแล้ว การฉีดวัคซีน มีอยู่ 8 ขั้นตอนที่กระทรวงสาธารณสุขวางไว้

 • ลงทะเบียน (ทำบัตร)
 • ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต
 • คัดกรอง ซักประวัติ-ประเมินความเสี่ยง ลงนามยินยอมรับวัคซีน
 • รอฉีดวัคซีน
 • ฉีดวัคซีน 
 • เมื่อฉีดเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะให้พักสังเกตอาการ 30 นาที และสแกน line official account "หมอพร้อม" และก่อนกลับ
 • จะมีจุดตรวจสอบอีกจุดหนึ่งที่เจ้าหน้าที่จะให้เอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน
 • จะมีการประเมินผลความครอบคลุมการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์และนัดหมายฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ผ่านแอป "หมอพร้อม" เท่ากับแต่ละคนจะใช้เวลาฉีด 37 นาที

วัคซีน ล็อตแรกที่ได้มา 800,000 โดส ไม่ได้ฉีดทั้งหมดเพราะจะกันไว้ 16,300 โดส สำหรับควบคุมการแพร่ระบาด และฉีดให้บุคลากรในโรงพยาบาลที่รักษาผู้ป่วย COVID-19 ด้วย ซึ่งการฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมาย เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ห่างกัน 2-3 สัปดาห์ เพื่อรอล็อตใหม่มาฉีดเป็นเข็มที่ 2 ไซโนแว็กซ์มาอีก 8 แสนโดสในเดือนหน้า และอย่างที่เรารู้กันว่า ถ้าเข็มแรกฉีดของยี่ห้อไหนไป เข็มที่สองก็ต้องเป็นยี่ห้อเดิ 


 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน