เชียงใหม่ ออกประกาศห้ามเผาทุกชนิด 1 มี.ค.-30 เม.ย.นี้

เชียงใหม่ ออกประกาศห้ามเผาทุกชนิด 1 มี.ค.-30 เม.ย.นี้

เชียงใหม่ ออกประกาศห้ามเผาทุกชนิด 1 มี.ค.-30 เม.ย.นี้

รูปข่าว : เชียงใหม่ ออกประกาศห้ามเผาทุกชนิด 1 มี.ค.-30 เม.ย.นี้

จังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศห้ามการเผาทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-30 เม.ย.นี้ ลดฝุ่น PM 2.5 ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำคุกและปรับ

วันที่ 25 ก.พ.2564 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามในประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องห้ามการเผาทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง

ด้วยปรากฎว่าช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย.ของทุกปี จะเกิดจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาพื้นที่เผาใหม่และฝุ่น PM 2.5 แม้กำหนดแผนการบริหารเชื้อเพลิงแล้ว แต่ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ยังคงมีมากขึ้น

จังหวัดเชียงใหม่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเผาทุกชนิดจะเป็นการก่อให้เกิดความสูญเสียต่อทรัพยากรป่าไม้และคุณภาพอากาศโดยรวม รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องเข้มงวดการห้ามเผาทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิง ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ จะมีโทษความผิดตามมาตรา 74 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 30 ธ.ค.2563 เรื่องกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือผู้พบเห็นการเผาทุกชนิด ขอให้แจ้งเบาะแสหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้

1.ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตป่าไม้ ให้แจ้งศูนย์บัญชาการป้องกัน แก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2808

2.นอกพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตป่าไม้ ตามข้อ 1 ข้างต้น ให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ หรือตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สายด่วน 191

3.ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้แจ้งศูนย์บัญชาการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2808

4.ในพื้นที่ริมทางหลวง และริมทางหลวงท้องถิ่น ให้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดขอบเขตทางหลวงนั้น หรือแจ้งสายด่วนทางหลวง 1568 และสายด่วนทางหลวงชนบท 1146

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-30 เม.ย.2564

กลับขึ้นด้านบน