รัฐเยียวยาผลข้างเคียงวัคซีน COVID-19 สูงสุด 400,000 บาท

รัฐเยียวยาผลข้างเคียงวัคซีน COVID-19 สูงสุด 400,000 บาท

รัฐเยียวยาผลข้างเคียงวัคซีน COVID-19 สูงสุด 400,000 บาท

รูปข่าว : รัฐเยียวยาผลข้างเคียงวัคซีน COVID-19 สูงสุด 400,000 บาท

จังหวัดกลุ่มเสี่ยงจะทยอยฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับประชาชน กรณีผู้ที่ฉีดวัคซีนได้รับผลข้างเคียงและมีผลต่อการใช้ชีวิตจะได้รับการเยียวยาตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ โดยกรณีรุนแรงต่อชีวิตจะได้รับเงินเยียวยาสูงสุด 400,000 บาท

วันนี้ (1 มี.ค.2564) กรณีฉีดวัคซีนและมีผลข้างเคียงรุนแรงหากผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแล้วเห็นว่าเกิดขึ้นจากวัคซีนจะชดเชยให้ตามข้อกำหนดมาตรา 41 ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นหากผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลซึ่งจะครอบคลุมทุกคน

สำหรับหลังการฉีดวัคซีน COVID-19 จะมีการติดตามหลังฉีดเป็นเวลา 30 นาที จากนั้นจะติดตามวันที่ 1, 7 และ 30 ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ โทรศัพท์สอบถามโดยเจ้าหน้าที่ รพ. และ อสม.

หากมีอาการไม่มีแรง แขนขาอ่อนแรงเฉียบพลัน ไข้ หรือ ปวดศีรษะ ปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีด ปวดเมื่อย อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน แน่นหน้าอก ผื่นลมพิษ อาการอื่น ๆ เช่น ท้องเสีย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

หากมีอาการเจ็บป่วย ที่ต้องนอนรักษาในโรงพยาบาลจะส่งรายงานเข้าไปยังกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรและเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่ หากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาว่า เกิดจากวัคซีนจะเยียวยาเบื้องต้นตามข้อกำหนด

กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวรหรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิต และมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือได้ตั้งแต่ 240,000 บาท แต่ไม่เกิน 400,000 บาท

ส่วนกรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิตจ่ายเงินช่วยเหลือได้ตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 240,000 บาท และกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องจ่ายเงินช่วยเหลือได้ไม่เกิน 100,000 บาท

สำหรับอาการข้างเคียงวัคซีน ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์เด็กโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ กล่าวว่า อาการไม่พึงประสงค์เป็นอาการที่พบบ่อย โดยเฉพาะใน 24- 48 ชั่วโมงแรกหลังฉีด คือ ปวดบริเวณฉีด ครั่นเนื้อครั่นตัวเหมือนเป็นไข้หนาวสั่นซึ่งก็จะหายไปเอง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วัคซีน COVID-19 เข็มแรกยังไม่พบผลข้างเคียง 

เลขาธิการแพทยสภา เปิด 6 ขั้นตอนฉีดวัคซีน COVID-19

 

กลับขึ้นด้านบน