#เลื่อนให้กันได้มั้ย เสียงจาก #Dek64 พ้อสอบเข้ามหาลัยยุคโควิด

#เลื่อนให้กันได้มั้ย เสียงจาก #Dek64 พ้อสอบเข้ามหาลัยยุคโควิด

#เลื่อนให้กันได้มั้ย เสียงจาก #Dek64 พ้อสอบเข้ามหาลัยยุคโควิด

รูปข่าว : #เลื่อนให้กันได้มั้ย เสียงจาก #Dek64 พ้อสอบเข้ามหาลัยยุคโควิด

เสียงสะท้อน #Dek64 ผ่านแฮชแท็ก #เลื่อนให้กันได้มั้ย กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์บนทวิตเตอร์ หลังนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บางส่วน เรียกร้องให้มีการเลื่อนสอบ TCAS หลังพบปัญหาวันสอบชนกับวันสำคัญอื่น ๆ และปัญหาความเหลื่อมล้ำในช่วง COVID-19

วันนี้ (2 มี.ค.2564) #เลื่อนให้กันได้มั้ย กลายเป็นแฮชแท็กที่ #Dek64 ใช้เพื่อเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. รับฟังปัญหานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กำลังเผชิญอยู่กับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

การสอบ GAT-PAT ในวันที่ 20 - 23 มี.ค.2564 ตรงกับวันสอบปลายภาคของโรงเรียน วันที่สอบ 9 วิชาสามัญ วันที่ 3 - 4 เม.ย.2564 และวันสอบ O-NET วันที่ 27 - 28 มี.ค.2564 ตรงกับวันเกณฑ์ทหารรวมถึงการเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งเด็กซิ่วบางคนวันสอบตรงกับวันสอบของมหาวิทยาลัย กลายเป็นประเด็นสำคัญที่นักเรียนหลายคนออกมาเรียกร้องผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในครั้งนี้


ขณะเดียวกัน COVID-19 ยังส่งผลกระทบให้นักเรียนต้องเรียนออนไลน์ที่บ้าน จนอาจทำให้ได้รับเนื้อหาไม่เต็มที่ และมีการสั่งงานเพื่อทดแทนการสอบเก็บคะแนนที่หายไป อีกทั้งบางคนยังไม่มีความพร้อมด้านการเรียนออนไลน์ ไม่มีอินเทอร์เน็ต หรืออุปกรณ์ที่จะเรียนได้อย่างราบรื่น โดยผู้ปกครองบางส่วนยังถูกไวรัส ทำให้รายได้หด นักเรียนบางคนต้องช่วยเหลืองานบ้านผู้ปกครอง หรือช่วยหารายได้เพิ่ม ปัจจัยด้านการเงินและมาตรการปิดโรงเรียนกวดวิชา ทำให้นักเรียนที่ต้องการเรียนเสริมไม่สามารถทำได้ 

อย่างไรก็ตาม มีตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้สอบถามไปยังเพจเฟซบุ๊ก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะมีการเลื่อนสอบ ซึ่งเพจ ทปอ.ได้ตอบว่า "ระบบ TCAS ปรับลดรอบลง เพื่อลดระยะเวลาของการดำเนินการให้ทันกับการเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยทุกแห่ง โดยการเลื่อนสอบออกไปในช่วงเวลาที่ทำให้ได้ผลคะแนนออกมาช้ากว่าที่กำหนดไว้ จะกระทบต่อการเปิดภาคเรียนของหลายมหาวิทยาลัย"

แนะหารือเลื่อนวันสอบ อย่าใช้การสอบฆ่าแรงบันดาลใจ

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น  ระบุว่า สำหรับวันสอบที่ชนกันนั้น ถามว่า เลื่อนให้กันได้มั้ย ? เป็นภาระของผู้ใหญ่ที่ต้องวิเคราะห์จุดได้ จุดเสีย ที่สำคัญคือต้องเอามาเป็นสาระ ไม่ใช่ภาระ โดยเฉพาะในช่วง COVID-19 ที่ทำให้ทั้งเด็กและผู้ปกครองสูญเสียโอกาสหลายเรื่อง

ถามว่าเลื่อนกันได้ไหม หากทำได้ก็ทำเถอะ แต่ถ้ามีจุดเสี่ยงมากก็ต้องมีทางเลือกอื่นที่เหมาะสมและหาทางออกไปด้วยกัน


รศ.นพ.สุริยเดว มองว่า การสอบครั้งเดียวไม่ได้ตัดสินว่าใครดีหรือไม่ดี แต่วันนี้เด็กน้อยลง พื้นที่ของมหาวิทยาลัยมีมากอยู่แล้ว หากคิดในมิติใหม่ การเข้าสู่มหาวิทยาลัยอาจต้องเปิดโอกาส เพื่อให้นักเรียนเข้าไปคัดเลือกในมหาวิทยาลัย โดยเข้าไปค้นหาตัวเองในช่วงปี 1 ก่อนเลือกคณะด้วยตัวเอง

แม้แต่มหาวิทยาลัยปิด วันนี้มหาวิทยาลัยก็ต้องเปิดแล้ว เพื่อให้เด็กเข้าสู่การเรียนรู้ได้ หัวใจสำคัญ คือ เด็กทุกคนมีแรงบันดาลใจ อย่าใช้การสอบฆ่าแรงบันดาลใจ นี่เป็นภาระของผู้ใหญ่ ไม่ว่าวันสอบจะชนอะไรก็แล้วแต่ ต้องเอามาคิดให้เรียบร้อย เพื่อจะได้ตอบคำถามเด็กด้วย

ทั้งนี้ ปัญหาด้านการศึกษาในช่วง COVID-19 แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างชัดเจน ปัญหาที่ #Dek64 สะท้อนทั้งการเรียนออนไลน์ หรือการเรียนสถาบันกวดวิชาเป็นปัญหาที่มีมานานแล้ว พ่อแม่บางคนต้องติดหนี้จากการให้ลูกเรียนกวดวิชาทั้งที่โรงเรียนในระบบได้เรียนฟรี 

รศ.นพ.สุริยเดว ระบุว่า หากยกเลิกระบบแพ้คัดออกได้ ปรับปรุงระบบการเรียนรู้ และวิธีคัดเลือกเด็กเข้ามหาวิทยาลัยเป็นรูปแบบอื่น เช่น มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เลือกใช้แฟ้มสะสมผลงานนำเสนอวิสัยทัศน์จากผลงานของตัวเอง ซึ่งเป็นวิธีที่เกิดขึ้นได้ โดยไม่ต้องให้เด็กจมปลักอยู่กับกวดวิชาเพื่อไปสอบแข่งขันกัน

 

กลับขึ้นด้านบน