ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ

ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ

ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ

รูปข่าว : ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ

การกระจายวัคซีน ได้เพิ่มความมั่นใจในการดูแลปัญหาสาธารณสุข และดึงความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจให้คืนมาได้มากขึ้น แต่ระยะนี้กลับเกิดปัจจัยอื่น ที่อาจทำให้ความเชื่อมั่นไม่กลับคืนมาได้อย่างเต็มที่

น่าจะเรียกว่าเป็นสัญญาณความเชื่อมั่นในประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ด้านหนึ่งคือการเริ่มฉีดวัคซีนให้กับบุคลกรการแพทย์ และประชาชน ในจังหวัดสมุทรสาครที่เป็นพื้นที่แรกๆ ตามแผนกระจายวัคซีน พร้อมๆ กันคือการกลับมาเปิดทำการของตลาดกลางกุ้ง สมุทรสาคร อีกครั้ง จากที่เคยเป็นจุดระบาดใหญ่ของโควิด-19 รอบใหม่และปิดยาวกว่า 2 เดือน แม้จะมาตรการเข้มห้ามเคี้ยวหมากบ้วนน้ำหมาก และห้อยป้ายผ่านการตรวจคัดกรองโรค เป็นสัญญาณดีของกิจกรรมเศรษฐกิจจะเริ่มกลับมา

นอกจากนี้สภาพมาตรการสาธารณสุขที่ผ่อนคลายลงในกิจการกิจกรรมต่างๆ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้สำรวจระดับการฟื้นตัวของการผลิตและยอดขายธุรกิจ ทั้งธุรกิจใหญ่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ธุรกิจขนาดย่อม ล่าสุดเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หากเทียบกับเดือนมกราคม จะเห็นว่าปรับดีขึ้น เพราะผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดลง ภาคการค้าก็ได้อานิสงส์เพิ่มจากมาตรการของรัฐ คนละครึ่ง ที่เข้ามาช่วยพยุงกำลังซื้อ แม้แต่ภาคท่องเที่ยวเองเริ่มเห็นสัญญาณปรับดีขึ้นจากผลของวันหยุดยาว

การผ่อนคลายมาตรการ และปรับโซนพื้นที่ควบคุมใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้กิจกรรมหลายส่วนที่หยุดชะงักไปเริ่มทยอยกลับมา ทั้งภาคการผลิต และนอกภาคการผลิต ระดับการจ้างงานและรายได้ของแรงงานทยอยปรับดีขึ้น คุณผู้ชมดูเส้นสีฟ้า การลดชั่วโมงทำงานน้อยลง สลับทำงานเริ่มน้อยลง อาจมีเรื่องหนึ่งที่ต้องพิจารณา คือนอกภาคการผลิต เส้นสีแดง ผงกหัวขึ้น หรือสูงขึ้น เป็นผลพวงหนึ่งของการปรับตัว บางธุรกิจใช้วิธีปลดคนงานเพื่อให้องค์กรอยู่รอด และรองรับกับการฟื้นตัวอีกครั้ง

เมื่อพิจารณาผลสำรวจ อะไรบ้างที่ภาคธุรกิจมองว่าเป็นข้อจำกัดมากที่สุดบอกมาเรื่องเดียว ธุรกิจที่เห็นว่าโควิด-19 เป็นปัญหาอันดับ 1 มีประมาณ 9.1 เปอร์เซ็นต์ แต่ที่มากที่สุดเป็นปัจจัยความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ และความต้องการจากตลาดในประเทศที่อยู่ในระดับต่ำ หรือกำลังซื้อยังไม่ฟื้น นี่เป็นผลสำรวจธุรกิจไทย

เมื่อสำรวจจากธุรกิจต่างชาติที่ลงทุนในไทยเป็นแบบใดเหมือนไทยรึเปล่า หอการค้าต่างประเทศประจำประเทศไทยสำรวจ พบว่า ความเชื่อมั่นนักธุรกิจที่จัดทำเป็นดัชนีล่าสุด ไตรมาส 4 ปี 2563อยู่ที่ระดับ 29.8 ต่ำมาก ตัวเลขนี้มีองค์ประกอบมาจากสองส่วน คือ ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทย และความเชื่อมั่นต่อธุรกิจไทย ที่น้อยทั้งด้าน และเมื่อเข้าสู่ปี 2564 นักธุรกิจต่างชาติก็เริ่มได้เห็นการอัดฉีดเงินเข้าสู่ประชาชนผ่านโครงการรัฐ และการควบคุมโรคที่ทำได้ดี ต่างชาติก็อยากเข้ามาเดินธุรกิจต่อ

การป้องกันโรคและปัญหาเศรษฐกิจแก้ไขกันไปเป็นเปลาะๆ แต่ขณะนี้ปัญหาเสถียรภาพการเมือง ที่เตรียมปรับคณะรัฐมนตรี จากผลพวงการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และการตัดสินคดีชุมนุม กปปส. หลังจากโรคซาลงไปชัดเจนว่า การชุมนุมก็กลับมา ด้วยการชุมนุมในนามราษฎรและเครือข่าย ที่เหตุการณ์ล่าสุดสุ่มเสี่ยงที่เกิดปัญหาความรุนแรง ภาพลักษณ์ประเทศและเสถียรภาพรัฐบาล เป็นเรื่องที่ภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ขอให้รัฐบาลเร่งจัดการและหาทางออก

ที่สำคัญที่สุดตอนนี้มีอยู่สองส่วนที่จะประคับประคอง ด้านหนึ่งคือเศรษฐกิจเดินไปได้ดีที่สุด ภาคการท่องเที่ยวที่กำลังต้องการการสนับสนุน อีกด้านคือจำกัดไม่ให้มีประเด็นอื่นๆ ที่ลดความเชื่อมั่นการลงทุน การจับจ่าย โดยเฉพาะปัจจัยภายในประเทศกันเอง ทุกฝ่ายคงต้องมองผลประโยชน์ประเทศเป็นหลัก ไม่ใช่ประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

 

กลับขึ้นด้านบน