คกก.โรคติดต่อฯ เตรียมหารือหลักเกณฑ์วัคซีนพาสปอร์ต 8 มี.ค.

คกก.โรคติดต่อฯ เตรียมหารือหลักเกณฑ์วัคซีนพาสปอร์ต 8 มี.ค.

คกก.โรคติดต่อฯ เตรียมหารือหลักเกณฑ์วัคซีนพาสปอร์ต 8 มี.ค.

รูปข่าว : คกก.โรคติดต่อฯ เตรียมหารือหลักเกณฑ์วัคซีนพาสปอร์ต 8 มี.ค.

อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า ในวันที่ 8 มีนาคมนี้ เตรียมหารือเรื่องวัคซีนพาสปอร์ต เพื่อออกหลักเกณฑ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและลดจำนวนวันกักตัวหรือไม่

วันนี้ (2 มี.ค.64) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีผู้ที่ฉีดวัคซีน COVID-19 แล้วจะสามารถขอรับวัคซีนพาสปอร์ต (Vaccine Passport ) ได้หรือไม่ ว่า ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ มีกฎหมายโดยมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อ หรือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้ออกหนังสือรับรองให้กับประชาชนที่ฉีดวัคซีน COVID-19 จนครบได้ ซึ่งขณะนี้ได้มีการวางระบบไว้เช่นกัน

สำหรับขั้นตอนนั้น เมื่อบุคคลที่ฉีดวัคซีนครบทางโรงพยาบาลจะออกใบรับรองการฉีดวัคซีนให้ หลังจากนั้นหากต้องการหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนอย่างเป็นทางการ ก็สามารถขอได้ที่กรมควบคุมโรค ส่วนในอนาคตหากมีใบรับรองนี้แล้วจะมีผลกับการลดจำนวนกักตัวหรือไม่ ต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ในวันที่ 8 มี.ค.64 นี้ ซึ่งเรื่องนี้ ทางองค์การอนามัยโลก อยู่ระหว่างพิจารณาและจะประชุมในสัปดาห์นี้ ว่า กรณีหากมีวัคซีนพาสปอร์ตในแต่ละประเทศแล้ว จะทำอย่างไรให้เป็นแบบฟอร์มมาตรฐานเดียวกัน ต้องรอความชัดเจน

กลับขึ้นด้านบน