บสก.พร้อมปรับโครงสร้างให้ลูกหนี้ทุกกรณี

บสก.พร้อมปรับโครงสร้างให้ลูกหนี้ทุกกรณี

บสก.พร้อมปรับโครงสร้างให้ลูกหนี้ทุกกรณี

รูปข่าว : บสก.พร้อมปรับโครงสร้างให้ลูกหนี้ทุกกรณี

ปัญหาการขาดสภาพคล่องในหลายธุรกิจ ทำให้เกิดหนี้เสีย มีสินทรัพย์สภาพดี ธุรกิจที่มีโอกาส ต้องเปลี่ยนมือจำนวนมาก ในอีกมุมหนึ่งก็ถือเป็นจังหวะของนักธุรกิจไทยและต่างชาติ รอซื้อได้ในราคาถูก

สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ระบุว่า ขณะนี้มีสินทรัพย์ใหม่ เช่น โรงสี , โรงแรม เข้ามามากขึ้น เเละวางแผนว่า ปีนี้ จะซื้อสินทรัพย์ที่เป็นหนี้เสีย หรือ NPL และ สินทรัพย์ที่รอการขาย หรือ NPA จากสถาบันการเงินและ การขายทอดตลาดกรมบังคับคดี เข้ามาบริหารจัดการไม่ต่ำกว่า 9,000 ล้านบาท

ส่วนการช่วยเหลือลูกหนี้ได้เปิดโอกาสให้ลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ ตามความสามารถของลูกค้า เพื่อลดความเสี่ยงในการถูก ยึดทรัพย์ ขณะนี้ มี NPL อยู่ในความดูแล 85,102 ราย คิดเป็นภาระหนี้รวม 484,000 ล้านบาท และ NPA จำนวน 21,574 รายการ คิดเป็นราคาประเมินมูลค่า 62,500 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน มีนักธุรกิจทั้งไทยและต่างชาติ ติดต่อเพื่อซื้อธุรกิจหลังประเมินว่า ช่วงนี้เป็นจังหวะของกลุ่มที่มีเงินทุนเข้าซื้อธุรกิจไว้เพื่อพัฒนาระยะสั้น และซื้อเพราะเห็นโอกาสการเติบโตหลังโควิด-19 คลี่คลาย

นายบัณฑิต ยังกล่าวถึงกรณีที่รัฐเตรียมออกมาตรการโกดังพักหนี้ ที่มีเป้าหมายช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรม ซึ่งมีความเป็นไปได้ แต่ต้องวางแนวทางในการดำเนินการที่ละเอียดและรัดกุม เพราะมองว่าประเด็นเรื่อง ราคา และการซื้อคืน ต้องกำหนดให้ชัดเจน เพราะสถาบันการเงินต้องมีความซื้อสัตย์ต่อลูกหนี้ของตัวเองด้วย

 

กลับขึ้นด้านบน