กกต.ชี้เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อก่อนใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นภายใน 17 มี.ค.

กกต.ชี้เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อก่อนใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นภายใน 17 มี.ค.

กกต.ชี้เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อก่อนใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นภายใน 17 มี.ค.

รูปข่าว : กกต.ชี้เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อก่อนใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นภายใน 17 มี.ค.

กกต.เตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเทศบาล-นายกเทศมนตรี ตรวจสอบสิทธิ เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ภายใน 17 มี.ค.นี้ โดยให้นำหลักฐานบัตรประชาชน ใบขับขี่ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ หนังสือเดินทางใช้เลือกตั้งวันที่ 28 มี.ค.นี้

วันนี้ (10 มี.ค.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถดูประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้

  • ที่ว่าการอำเภอที่ตั้งอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น
  • ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
  • ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง

นอกจากนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้จากหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ส่งไปยังเจ้าบ้านได้อีกทางหนึ่งด้วย หรือตรวจสอบข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote โดยดาวน์โหลดใช้งานบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ทั้งระบบแอนดรอยด์ และระบบไอโอเอส ชื่อเมนู “ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งและสิทธิเลือกตั้ง” ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง ได้รวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น

กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พบว่าตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริงให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเพิ่มชื่อ หรือถอนชื่อ

พร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย ภายในวันที่ 17 มี.ค.นี้ สอบถามรายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และบริการข้อมูลสายด่วน 1444

นอกจากนี้ กองการเลือกตั้งท้องถิ่น โพสต์เฟซบุ๊กว่า หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ซึ่งจะใช้เลือกตั้งคือบัตรประชาชน บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ใบขับขี่ หนัสือเดินทาง เป็นต้น พร้อมใจไปเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 28 มี.ค.นี้ 

หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี #เลือกตั้ง #เลอกตั้งเทศบาล #พัฒนาประชาธิไตย...

โพสต์โดย กองการเลือกตั้งท้องถิ่น เมื่อ วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2021

 

 

กลับขึ้นด้านบน