พิษฝุ่นจิ๋วเกินมาตรฐาน 2 เดือน "คนเหนือ" ป่วยสะสม 255,077 คน

พิษฝุ่นจิ๋วเกินมาตรฐาน 2 เดือน "คนเหนือ" ป่วยสะสม 255,077 คน

พิษฝุ่นจิ๋วเกินมาตรฐาน 2 เดือน "คนเหนือ" ป่วยสะสม 255,077 คน

รูปข่าว : พิษฝุ่นจิ๋วเกินมาตรฐาน 2 เดือน "คนเหนือ" ป่วยสะสม 255,077 คน

กรมอนามัย ชี้ฝุ่นจิ๋วพื้นที่ภาคเหนือเกินมาตรฐานต่อเนื่อง ส่งผลช่วงวันที่ 1 ม.ค.-7 มี.ค.นี้ ป่วยสะสม 255,077 คน กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจมากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ กลุ่มโรคตาอักเสบ กลุ่มเปราะบางเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์

วันนี้ (11 มี.ค.2564) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า พื้นที่ภาคเหนือที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินมาตรฐาน และส่งผลกระทบต่อสุขภาพกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ หอบหืด เยื่อบุตาอักเสบ หัวใจและหลอดเลือด เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงจึงต้องหมั่นดูแลป้องกันตนเองอยู่เสมอ

โดยพบว่าจากรายงานการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ของระบบข้อมูลสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.–7 มี.ค.นี้ พบว่า มีผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการที่สถานพยาบาลมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น มีจำนวนสะสม 255,077 คน โดยเป็นผู้ป่วยด้วยกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจมากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ กลุ่มโรคตาอักเสบ และกลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองอุดตันขาดเลือด

สอดคล้องกับการเฝ้าระวังอาการตนเองของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง (อนามัยโพล) ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1–8 มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่สถานการณ์ PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ในภาพรวมมีอาการถึงร้อยละ 39.49 ส่วนใหญ่มีอาการแสบจมูกร้อยละ 19.32 คัดจมูก มีน้ำมูกร้อยละ 18.90 และอาการระคายเคืองตา ร้อยละ 15.54 และกลุ่มอายุ 45 – 54 ปี เป็นกลุ่มที่มีอาการมากที่สุด 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง "หมอกควัน" คลุม 19 พื้นที่ภาคเหนือ ขู่จับจริงมือเผาป่า

แนะเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง-เช็กค่าฝุ่น 

นอกจากนี้ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เมื่อสถานการณ์ฝุ่นมีค่าสูงเกินมาตรฐาน ควรปฏิบัติดังนี้ ตรวจเช็กค่าฝุ่น และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน เช่น Air4Thai หรือ คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM 2.5  เลือกปฏิบัติตัวให้เหมาะสม โดย ลด เลี่ยง งดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง แต่หากจำเป็นต้องออกจากบ้านให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากาก N95 โดยเลือกหน้ากากให้เหมาะสมกับลักษณะงานหรือกิจกรรมของผู้สวมใส่ มีขนาดที่เหมาะสมกับใบหน้า และหน้ากากต้องได้มาตรฐาน สะอาด ไม่มีกลิ่นผิดปกติหรือฉีกขาด ต้องครอบจมูก และปาก

ลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นทั้งภายในและภายนอกบ้าน เช่น การเผาในที่โล่งแจ้ง และหมั่นทำความสะอาดบ้านเป็นประจำด้วยการใช้ผ้าชุบน้ำเช็ด เพื่อเป็นการลดฝุ่นในบ้าน และหากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก หายใจไม่ออก แน่นหน้าอก คลื่นไส้ หรือวิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทันที ดังนั้น ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ หอบหืด เยื่อบุตาอักเสบ หัวใจและหลอดเลือด รวมถึงผู้ที่ทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน ดูแลป้องกันสุขภาพตนเองอยู่เสมอกลับขึ้นด้านบน