ทร.เปิดการฝึกประจำปีบูรณาการกำลังรบทางเรือทุกมิติ

ทร.เปิดการฝึกประจำปีบูรณาการกำลังรบทางเรือทุกมิติ

ทร.เปิดการฝึกประจำปีบูรณาการกำลังรบทางเรือทุกมิติ

รูปข่าว : ทร.เปิดการฝึกประจำปีบูรณาการกำลังรบทางเรือทุกมิติ

กองทัพเรือสาธิตปฏิบัติการทางททหาร เปิดฉากการฝึกกองทัพเรือประจำปี 2564 เตรียมฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถี-ตอร์ปิโดจากเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำในทะเลอันดามัน-อ่าวไทย พร้อมเชิญกองทัพบก กองทัพอากาศจัดกำลังร่วมฝึก

ท่ามกลางกระแสจับตามองหลังกองทัพเรือชะลอการจัดซื้อเรือดำน้ำชั้นหยวนจากจีนลำที่ 2 และ 3 โดยยังไม่มีสัญญาณว่าจะได้กลับมาจัดซื้ออีกครั้งหรือไม่ ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณ และผลกระทบจากสถานการณ์โควิด รวมถึงกระแสวิจารณ์คัดค้าน แต่กองทัพยังรักษาแผนเสริมสร้างความพร้อมรบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการฝึกกองทัพเรือประจำปี

 

 

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2564 ณ สนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข 15 หาดยาว ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยระบุว่าการฝึกประจำปีของกองทัพเรือมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเตรียมกำลังของกองทัพเรือให้มีความพร้อมเพื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะการใช้กำลังตามแผนป้องกันประเทศ

 

 

เชื่อมั่นว่าการฝึกปีนี้จะทำให้กำลังพลมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการวางแผนทางทหารและทดสอบแนวทางการใช้กำลังและอำนวยการยุทธให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ เพื่อให้กองทัพเรือมีความพร้อมรบสูงสุด

ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ชมการสาธิตการปฏิบัติการทางทหารในการปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก ซึ่งจัดกำลังจากหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ อาทิ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ โดยภายหลังเสร็จสิ้นการฝึก ผู้อำนวยการการฝึกกองทัพเรือประจำปี 2564 ได้เรียนเชิญผู้บัญชาการทหารเรือ ชมการแสดงผลงานวิจัย Static Display

 

 

ทั้งนี้มีผลงานวิจัยที่น่าสนใจคือ อากาศยานไร้คนขับ MARCUS` ที่พัฒนาและวิจัยโดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ โดย​กองทัพเรือได้ตระหนักในหน้าที่หลักด้านการเตรียมความพร้อมของกำลังรบทางเรือ เพื่อการป้องกันประเทศ จึงต้องพัฒนากำลังพลและระบบยุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติการทางทหาร ในฐานะหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงทางทะเลของประเทศไทย ในการเตรียมกำลังให้เกิดความพร้อมเพื่อปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศผ่านการฝึก

กองทัพเรือได้กำหนดให้หน่วยกำลังรบในทุกระดับตั้งแต่ระดับหน่วยเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญจนถึงการบูรณาการกำลังขนาดใหญ่เข้าด้วยกัน เพื่อฝึกการปฏิบัติการภายใต้สถานการณ์การฝึกตามแผนป้องกันประเทศในแต่ละด้าน โดยกำหนดแนวคิดหลักอ้างอิงจากสถานการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดไว้ในการฝึกกองทัพเรือประจำปี

 

 

นอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังรบในการปฏิบัติการแล้ว การฝึกกองทัพเรือยังเป็นการทดสอบแผนการปฏิบัติ ระบบการควบคุมการบังคับบัญชา ระบบการสื่อสารและระบบการส่งกำลังบำรุงในภาพรวม ตลอดจนเป็นการทดสอบการปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพอีกด้วย

สำหรับการฝึกภาคสนามและภาคทะเลของการฝึกกองทัพเรือประจำปี 2564 จะจัดขึ้นระหว่าง 19 มีนาคม ถึง 9 เมษายน 2564 ในพื้นที่ทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ซึ่งกองทัพเรือ กำหนดให้มีรายการฝึกที่สำคัญคือการฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถี พื้น - สู่ - พื้น Harpoon Block 1C การฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก การฝึกยิงตอร์ปิโดจากเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ

 

 

รวมถึงการฝึกสนธิกำลังดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง บริเวณสนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 16 บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี โดยได้เชิญกองทัพบก และกองทัพอากาศ จัดกำลังเข้าร่วมการฝึกตามรายการต่าง ๆ ซึ่งกองทัพเรือได้ดำเนินการต่อเนื่องและได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกเหล่าทัพทุกครั้ง ซึ่งจะทำให้ทราบถึงคุณลักษณะและขีดความสามารถของกำลังรบจากเหล่าทัพต่าง ๆ

 

กองทัพเรือคาดหวังที่จะพัฒนากำลังพลผ่านการฝึกเพื่อนำไปสู่การวางแผนการใช้กำลังทางทหารและการปฏิบัติการรบร่วมที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการป้องกันประเทศในอนาคต ตามวิสัยทัศน์กองทัพไทยที่ “เป็นกองทัพชั้นนำในภูมิภาคมีนวัตกรรมทันสมัย ปฏิบัติการร่วมอย่างมีประสิทธิภาพทุกมิติ” และสร้างความสมัครสมานสามัคคี อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของกองทัพไทยในภาพรวมตามคำขวัญของกองทัพเรือที่ว่า “พลังสามัคคี พลังราชนาวี”

 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน