เตรียมทหาร-นายร้อย จปร. เปิดรับนักเรียนโควต้าพิเศษ เรียนดี-รายได้น้อย

เตรียมทหาร-นายร้อย จปร. เปิดรับนักเรียนโควต้าพิเศษ เรียนดี-รายได้น้อย

เตรียมทหาร-นายร้อย จปร. เปิดรับนักเรียนโควต้าพิเศษ เรียนดี-รายได้น้อย

รูปข่าว : เตรียมทหาร-นายร้อย จปร. เปิดรับนักเรียนโควต้าพิเศษ เรียนดี-รายได้น้อย

เป็นปีแรกที่กองทัพบกเปิดรับนักเรียนเตรียมทหารจากกลุ่มผู้ที่เรียนดี แต่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจและอยู่ห่างไกลได้เข้าสู่เส้นทางสุภาพบุรุษนักเรียนนายร้อย จปร.ผ่านการสอบคัดเลือกโควตาพิเศษ โดยขณะนี้อยู่ในช่วงการสอบคัดเลือกรอบสองที่ต้องผ่านด่านพละศึกษาที่เข้มข้น

หลังจาก พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ริเริ่มแนวคิดคัดสรรนักเรียน ที่มีผลการเรียนในระดับแนวหน้าของจังหวัด และมีใจรักในอาชีพทหาร แต่ครอบครัวมีรายได้น้อย และมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบก

เป็นที่มาให้เกิดการปรับปรุงแนวทางการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก หรือ นักเรียนนายร้อยโควต้าพิเศษ และมีการเปิดรับสมัครทางออนไลน์ที่ www.crma.ac.th ตั้งแต่ 28 ธ.ค. 2563 - 15 ม.ค.2564

 

จนถึงขณะนี้มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทางวิชาการทั้ง 4 กองทัพภาคทั่วประเทศแล้ว และเข้าสู่การสอบคัดเลือกในขั้นตอนที่สอง คือการตรวจร่างกายและสอบพลศึกษา ระหว่างวันที่ 13- 18 มี.ค.2564 แยกไปตามพื้นที่การรับสมัครในแต่ละกองทัพภาค

สำหรับกองทัพภาคที่ 4 ใช้พื้นที่ค่ายวชิราวุธ นครศรีธรรมราช กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี นครราชสีมา และกองทัพภาคที่ 1 โรงเรียนนาย จปร.นครนายก

ผู้ผ่านเข้าสู่การสอบในขั้นตอนที่สอง ต้องเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อม เพราะต้องผ่านการตรวจสอบทางการแพทย์ที่เข้มข้น ภายใต้สถานีต่าง ๆ ประกอบด้วยการตรวจอายุรกรรมหัวใจ

ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย ตรวจหู คอ จมูก ตรวจทันตกรรม และตรวจจักษุกรรมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ทางกองทัพบก

 

รวมทั้งการสอบพลศึกษาทั้งหมด 8 สถานี ประกอบด้วย สถานีดึงข้อราวเดี่ยว วิ่งเก็บของ ลุกนั่ง นั่งงอตัว ยืนกระโดดไกล วิ่งระยะทาง 50 เมตร วิ่งระยะทาง 1,000 เมตร และว่ายน้ำ ระยะทาง 50 เมตร โดยมีคณะกรรมการสอบส่วนกลาง จากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นหน่วยทดสอบเพื่อความโปร่งใส ยุติธรรม ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19

 

นอกจากการเปิดรับนักเรียนเตรียทหารแบบเฉพาะกลุ่ม กองทัพบกยังคงเปิดรับบคคลพลเรือนชายไทย อายุ 16-18 ปี สำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 4 (หรือเทียบเท่า) สมัครสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2564 (แบบทั่วไป) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 ก.พ.-30 มี.ค.2564 และจะมีการสอบคัดเลือกในภาพรวมตามปกติที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในช่วงเดือนเมษายน

 

ทั้งนี้ไม่ว่าการสอบคัดเลือกแบบโควตาพิเศษในกลุ่มเยาวชนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล หรือการสอบคัดเลือกแบบทั่วไป แต่เจตนารมณ์ของกองทัพบกคือการสร้างนักเรียนทหารผ่านรั้วโรงเรียนเตรียมทหาร อ.บ้านนา และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก

มุ่งสู่การผลิตนายทหารที่มีความมุ่งมั่นที่จะเดินในเส้นทางทหารอาชีพ มีอุดมการณ์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้ชื่อว่าเป็นสร้างสุภาพบุรุษนายร้อย จปร.และก้าวไปเป็นผู้นำหน่วยรวมทั้งผู้นำกองทัพในอนาคต

กลับขึ้นด้านบน