"นครสวรรค์" ปลูกพืชทดแทนช่วงฤดูแล้ง

"นครสวรรค์" ปลูกพืชทดแทนช่วงฤดูแล้ง

"นครสวรรค์" ปลูกพืชทดแทนช่วงฤดูแล้ง

รูปข่าว : "นครสวรรค์" ปลูกพืชทดแทนช่วงฤดูแล้ง

จ.นครสวรรค์ แม้จะเป็นจุดรวมแม่น้ำจากภาคเหนือ แต่เป็นจังหวัดหนึ่งที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เพราะสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลัก เกือบเท่ากับปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน จ.นครสวรรค์ ขอความร่วมมือชาวนางดทำนาปรัง เพราะน้ำไม่เพียงพอต่อการเกษตร

วันนี้ (17 มี.ค.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกษตรกรในพื้นที่ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ หันมาปลูกข้าวโพดหวาน แทนการปลูกทดแทนการปลูกข้าวนาปรังในช่วงฤดูแล้ง หลังจากพื้นที่อาจต้องเผชิญกับปัญหาขาดน้ำในการเกษตร เนื่องจากน้ำจากแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมที่ไหลผ่าน มีปริมาณน้อย

 

 

นายนเรณ ชัยพิพัฒน์

นายนเรณ ชัยพิพัฒน์


นายนเรณ ชัยพิพัฒน์ เกษตรกร บ้านเนิน ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ทำไร่ข้าวโพดหวานมาแล้วประมาณ 6 ปี ถือเป็นหนึ่งเกษตรกร ที่ปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรจากการทำนาเพียงอย่างเดียว หันมาปลูกพืชอื่นทดแทนสร้างรายได้เป็นอย่างดีมากกว่าทำนาปรัง

 

 

 

จ.นครสวรรค์ แม้จะเป็นพื้นที่รับน้ำปิง วัง ยม น่าน ในลุ่มน้ำภาคเหนือ โดยอาศัยน้ำจากการบริหารจัดการของเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ แต่มักประสบปัญหาภัยแล้งเกือบทุกปี โครงการชลประทาน จ.นครสวรรค์ จึงขอความร่วมมือเกษตรกรงดทำนาปรังเหมือนปีที่ผ่านมา

 

 

นายเศรณี อนิลบล

นายเศรณี อนิลบล


นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ยอมรับว่าที่ผ่านมาแม้จะลงพื้นที่สร้างความเข้าใจ แต่วิถีชีวิตของชาวนา ยังผูกพันกับการทำนาแบบเดิมๆ


 สำหรับ จ.นครสวรรค์ มีพื้นที่ทำการทะเบียนปลูกข้าวนาปี 2.5 แสนไร่ ส่วนพื้นที่นาปรังมีจำนวน 1.4 แสนไร่ ขณะที่ระบบชลประทานจังหวัดครอบคลุมพื้นที่เพียง 8 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น หากยังไม่มีบริหารจัดการพื้นที่เกษตร และพื้นที่น้ำให้ดี จ.นครสวรรค์ อาจต้องเผชิญปัญหาน้ำทุกปี

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน