"ธรรมศาสตร์" ประกาศปิด "โรงพยาบาลสนาม"

"ธรรมศาสตร์" ประกาศปิด "โรงพยาบาลสนาม"

"ธรรมศาสตร์" ประกาศปิด "โรงพยาบาลสนาม"

รูปข่าว : "ธรรมศาสตร์" ประกาศปิด "โรงพยาบาลสนาม"

“ธรรมศาสตร์” ประกาศปิด “โรงพยาบาลสนาม” ยุติการรับผู้ป่วย COVID-19 เข้ารับการรักษา หลังการระบาด จ.ปทุมธานี เริ่มคลี่คลาย

วันนี้ (17 มี.ค.2564) รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า หลังจากที่ผู้ป่วยรายสุดท้ายออกจากโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันประเมินสถานการณ์และพบว่าจำนวนผู้ป่วยใน จ.ปทุมธานี โดยภาพรวมลดลง ขณะที่โรงพยาบาลใน จ.ปทุมธานี ก็มีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยมากขึ้น นั่นทำให้โรงพยาบาลสนามมีความจำเป็นน้อยลงและนำมาสู่การปิดตัวในครั้งนี้

มธ.ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป ซึ่งหากในอนาคตสถานการณ์มีความเปลี่ยนแปลง ก็พร้องเปิดโรงพยาบาลสนามได้ทันทีภายใน 24 ชั่วโมง

รศ.เกศินี กล่าวว่า การเปิดโรงพยาบาลสนามในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 นับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ในหน้าประวัติศาสตร์ ที่ชาวธรรมศาสตร์ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ดำเนินงานอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ ที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์อันยากลำบาก ด้วยการดึงทรัพยากรที่มีอยู่เข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหา

ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า การประกาศจัดตั้งโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ไม่ได้เป็นเพียงโรงพยาบาลสนามแห่งแรกของไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นการนำเสนอแนวทางที่สำคัญต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ ในการจัดการกับวิกฤต COVID-19 ที่ได้ช่วยเพิ่มความมั่นใจทั้งกับบุคลากรและประชาชนที่ต่างกำลังเกิดความวิตกในเวลานั้น ว่าระบบสาธารณสุขของประเทศยังคงมีศักยภาพและความเข้มแข็งที่เพียงพอในการดูแล

การยุติโรงพยาบาลสนาม ไม่ได้เป็นการประกาศว่าสถานการณ์ COVID-19 จบสิ้น หรือไม่มีการระบาดแล้ว แต่เป็นการส่งสัญญาณว่าต่อไปนี้การระบาดจะอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ ไม่ได้น่าตระหนกหรือน่ากลัวอีก เพราะระบบโรงพยาบาลของเรามีศักยภาพและความพร้อมรองรับผู้ป่วยได้ ซึ่งบทบาทและภารกิจในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่ยังมีอยู่ จะถูกส่งต่อให้กับโรงพยาบาลหลัก คือธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ที่มีศักยภาพในระดับสูงของประเทศ

ด้าน ผศ.นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ กล่าวว่า โรงพยาบาลสนามเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม เพื่อรับมือกับ COVID-19 โดยโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์มีแพทย์อาสาจำนวนกว่า 150 คน ที่สมัครเข้ามาร่วมช่วยเหลือในการดูแล มีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้เพื่อดูแลคนไข้ ลดจำนวนบุคลากรที่ใช้ โดยยังเน้นการดูแลทั้งทางร่างกาย และจิตใจ มีทีมนักจิตบำบัดเข้ามาช่วยประเมิน ตลอดจนการกลับสู่สังคม ซึ่งมีทีมสังคมสงเคราะห์มาช่วยกันเตรียมความพร้อมชุมชน ในการยอมรับผู้ป่วยที่จะกลับสู่สังคมต่อไป

โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ขนาด 308 เตียง ได้เปิดดำเนินงานครั้งแรกในวันที่ 23 มี.ค.2563 จากความคิดริเริ่มของ มธ. และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ที่ต้องการร่วมแบ่งเบาภาระงานในระบบสาธารณสุข และช่วยเหลือประเทศชาติในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดทุกรุนแรงในช่วงเวลานั้น ซึ่งนับเป็นโมเดลสำคัญที่ทำให้เกิดโรงพยาบาลสนามแห่งอื่น ๆ ทั่วประเทศตามมา

ในช่วงของการระบาดระลอกแรก โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ได้เปิดให้ดำเนินการเป็นระยะเวลาราว 2 เดือน โดยให้การดูแลผู้ป่วย COVID-19 ไปจำนวน 30-40 คน

อย่างไรก็ตามภายหลังเหตุการณ์การระบาดระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ได้กลับมาดำเนินงานอีกครั้ง ในช่วงระหว่างวันที่ 11 ม.ค.-15 มี.ค. 2564 และได้ดูแลผู้ป่วยไปจำนวนทั้งสิ้น 311 คน โดยเป็นผู้ป่วยที่มีผล COVID-19 เป็นบวก 271 คน กับผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสเสี่ยงสูงอีก 40 คน

 

 

กลับขึ้นด้านบน