เตือนชาวนาห้ามปลูกข้าวนาปรังรอบ 2

เตือนชาวนาห้ามปลูกข้าวนาปรังรอบ 2

เตือนชาวนาห้ามปลูกข้าวนาปรังรอบ 2

รูปข่าว : เตือนชาวนาห้ามปลูกข้าวนาปรังรอบ 2

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันมีน้ำปริมาณมีน้ำใช้เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง เเต่เกษตรกรต้องไม่ประมาท ควรจะหาพืชใช้น้ำน้อยมาปลูก

ทางกระทรวงเกษตรฯ พยายามย้ำถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หากชาวนายังจะปลูก อาจจะเสียหายได้ ห่วงเกษตกรปลูกข้าวเกินแผน 3 ล้านไร่ แนะอย่าปลูกข้าวนาปรังรอบ 2 ซ้ำ แต่ควรปลูกพืชใช้น้ำน้อย หรือเข้าโครงการจ้างงานภาคเกษตร

แม้จะเริ่มมีบางพื้นที่เริ่มขาดแคลนน้ำ แต่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยืนยันว่ายังไม่มีจังหวัดใดประกาศเขตภัยพิบัติพื้นที่ประสบภัยแล้งและในช่วงเดือนเมษายนนี้จะสิ้นสุดฤดูแล้ง โดยยืนยันว่าแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ยังสามารถบริหารจัดการการได้โดยเหลืออีกร้อยละ 15 จะครบตามแผน

แต่เป็นห่วงเกษตรกรในเขตลุ่มเจ้าพระยาปลูกข้าวเกินแผน 3 ล้านไร่ ขอความร่วมมืองดทำนาปรังรอบที่ 2 ไปก่อน เนื่องจากน้ำต้นทุนที่มีจำกัดนั้นจะต้องสำรองไว้ ให้มีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศ ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม จึงจำเป็นต้องควบคุมการใช้น้ำ และลดความเสี่ยงการใช้น้ำเกินแผนอย่างเข้มงวด

พร้อมแนะให้เกษตรกร ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยเพื่อให้มีรายได้ระหว่างไม่สามารถปลูกข้าวได้ หรือเข้าโครงการจ้างงานของกรมชลประทาน ที่มีการจ้างแรงงานภาคเกษตร 94,000 ตำแหน่ง ขณะนี้มีสมัครเพียง 17,000 ตำแหน่ง

สำหรับข้าวที่ปลูกไปแล้ว กระทรวงเกษตรฯจะดูแลให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด โดย 2 สัปดาห์ทีผ่านมาพบว่ามีฝนตกและมีการทำฝนหลวงสง 175 เที่ยว ทำให้ฝกตกใน 33 จังหวัด

 

กลับขึ้นด้านบน