"ฟินแลนด์" ครองแชมป์ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก 4 ปีติด

"ฟินแลนด์" ครองแชมป์ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก 4 ปีติด

"ฟินแลนด์" ครองแชมป์ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก 4 ปีติด

รูปข่าว : "ฟินแลนด์" ครองแชมป์ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก 4 ปีติด

COVID-19 ส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อการเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับประเทศที่คนมีความสุขมากที่สุดในโลก โดยฟินแลนด์ยังคงรั้งอันดับ 1 ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ขณะที่ไทยอยู่ในลำดับที่ 54

คณะนักวิจัย ซึ่งเป็นผู้จัดทำรายงานความสุขโลก ได้จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนใน 149 ประเทศทั่วโลก เพื่อให้คะแนนความสุขของตัวเอง พร้อมทั้งประเมินปัจจัยต่าง ๆ ในแต่ละประเทศ เช่น รายได้ การช่วยเหลือทางสังคม เสรีภาพส่วนบุคคล และระดับการทุจริต โดยพบว่า ประเทศในยุโรปครองอันดับต้น ๆ ของตารางเช่นเดียวกับปีก่อน ๆ ซึ่งฟินแลนด์ยังคงสามารถรักษาตำแหน่งประเทศที่มีผู้คนมีความสุขมากที่สุดในโลกได้ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 แล้ว ตามมาด้วยเดนมาร์ก สวิตเซอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ และเนเธอร์แลนด์ ขณะที่ไทยอยู่ในลำดับที่ 54 ของโลก จากการประเมินทั้งหมด 149 ประเทศ อันดับที่ 3 ของเอเชีย เป็นรองไต้หวัน และสิงคโปร์ และอันดับที่ 2 ของอาเซียน

 

 

ขณะที่นักวิจัยได้เปรียบเทียบข้อมูลของปีนี้กับค่าเฉลี่ยของปีก่อนหน้า เพื่อศึกษาผลกระทบของ COVID-19 และพบว่า วิกฤตดังกล่าวไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนมากนัก ซึ่งอาจเนื่องมาจากการที่ประชาชนมองว่า COVID -19 เป็นภัยคุกคามที่มาจากภายนอกและเผชิญร่วมกัน ทำให้คนรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน