ศิษย์เก่าวิจิตรศิลป์ มช.ยื่นสอบคณบดีฯ ปมเก็บผลงาน นศ.

ศิษย์เก่าวิจิตรศิลป์ มช.ยื่นสอบคณบดีฯ ปมเก็บผลงาน นศ.

ศิษย์เก่าวิจิตรศิลป์ มช.ยื่นสอบคณบดีฯ ปมเก็บผลงาน นศ.

รูปข่าว : ศิษย์เก่าวิจิตรศิลป์ มช.ยื่นสอบคณบดีฯ ปมเก็บผลงาน นศ.

ส.ส.ก้าวไกล นำศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์ มช. ยื่นกมธ.ศิลปะฯ ตรวจสอบกรณีคณะวิจิตรศิลป์ เก็บผลงานศิลปะของนักศึกษาใส่ถุงดำ

วันนี้ (24 มี.ค.2564) นายรงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรม รับเรื่องร้องเรียนจากนายนิติพล ผิวเหมาะ ส.ส.พรรคก้าวไกล และ น.ส.ชัญญรัชต์ บ่อคำ ในฐานะศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีข้อเรียกร้อง 6 เรื่อง ต่อกรณีบุคลากรคณะวิจิตรศิลป์ เก็บงานศิลปะของนักศึกษาใส่ถุงดำ ซึ่งกังวลว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถูกไปแพร่ออกไปยังสาธารณะเกิดความไม่สบายใจและไม่พอใจของนักศึกษาต่อการดำรงตำแหน่งต่อไปของผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์จึงเรียกร้องให้มีการแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวโดยอ้างอิงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์วันที่ 22 มี.ค.ประกอบด้วย รศ.อัศวิณีย์ หวานจริง คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ , รศ.ปกรณ์ จันทะไข่สร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.พงศ์ศิริ คิดดี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

พร้อมทั้งขอความเป็นธรรมจากกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมในการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิเสรีภาพทางวิชาการและการแสดงออกของนักศึกษาจะถูกปกป้องรักษาและไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกจึงมีแถลงการณ์ข้อเรียกร้อง 6 ข้อดังนี้

1.ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเหตุการณ์ขนย้ายรื้อถอนและพยายามยึดผลงานศิลปะอันเป็นทรัพย์สินของนักศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจากอาจารย์, นักศึกษา, บุคลากร และผู้อยู่ในเหตุการณ์ พร้อมทั้งเผยแพร่บันทึกการประชุมผ่านเพจคณะวิจิตรศิลป์

2.แถลงขอโทษนักศึกษาต่อสื่อมวลชน

3.ชี้แจงขอบเขตการเข้าใช้งานในพื้นที่ปฏิบัติการภายในคณะวิจิตรศิลป์ทั้งของนักศึกษาและอาจารย์

4.ชี้แจงการเข้าใช้งานในพื้นที่ภายในคณะวิจิตรศิลป์ ของอาจารย์นอกเหนือจากประโยชน์ทางวิชาการของนักศึกษา

5.ชี้แจงงบประมาณคณะวิจิตรศิลป์ทั้งหมดตั้งแต่มีการดำรงตำแหน่งโดยติดประกาศในพื้นที่โดยรอบคณะวิจิตรศิลป์ภายใน 3 วันเป็นระยะเวลา 30 วัน

6.พิจารณาตัวเองและยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งบริหาร

โดยกล่าวอ้างอิงถึงผู้ลงชื่อสนับสนุนแถลงการณ์ข้อเรียกร้องนี้กว่า 3,700 คน และกล่าวคาดหวังว่า กรรมาธิการการศาสนาจะเป็นช่องทางหนึ่งในการตรวจสอบการทำงานของกลุ่มผู้บริหารองค์กรศิลปะและให้ความเป็นธรรมกับนักศึกษาศิลปะที่ถูกละเมิด ขณะที่นายรงค์ รับเรื่องเพื่อนำเข้าสู่ขั้นตอบการพิจารณาของกรรมาธิการ และดำเนินการต่อไป

กลับขึ้นด้านบน