"ประชาธิปัตย์" เสนอแก้รัฐธรรมนูญ 5 ญัตติ 7 มาตรา

"ประชาธิปัตย์" เสนอแก้รัฐธรรมนูญ 5 ญัตติ 7 มาตรา

"ประชาธิปัตย์" เสนอแก้รัฐธรรมนูญ 5 ญัตติ 7 มาตรา

รูปข่าว : "ประชาธิปัตย์" เสนอแก้รัฐธรรมนูญ 5 ญัตติ 7 มาตรา

"ราเมศ" ทีมกฎหมาย พรรคประชาธิปัตย์ เผยเสนอแก้รัฐธรรมนูญ 5 ญัตติฯ มีประเด็นแก้ มาตรา 256, มาตรา 85, มาตรา 91, มาตรา 76, มาตรา 236, มาตรา 237 และมาตรา 272

วันนี้ (24 มี.ค.2564) นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะทีมกฎหมายของพรรค เปิดเผยความคืบหน้าในการร่างญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีนายถวิล ไพรสณฑ์ เป็นประธานคณะทำงานฯ ซึ่งคาดว่าในสัปดาห์หน้าจะแล้วเสร็จและเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคพิจารณาดำเนินการ ก่อนเสนอให้ที่ประชุม ส.ส.พรรคพิจารณา เลือกญัตติไปยื่นต่อประธานรัฐสภาทันทีที่เปิดสมัยประชุม

โดยร่างแรกที่ทำแล้วเสร็จ ได้หยิบยกร่างที่เคยเสนอมาดำเนินการอีก คือมาตรา 256 แก้กระบวนการแก้รัฐธรรมนูญ โดยปรับเสียงเห็นชอบในวาระ 1 และวาระ 3 โดยใช้เสียงกึ่งหนึ่งของรัฐสภา และตัดการกำหนดเสียง ส.ว.เห็นชอบด้วย 1 ใน 3 ออกไป

ส่วนการลงคะแนนเสียงประชาชน มาตรา 85 และมาตรา 91 หรือระบบเลือกตั้งให้กลับไปใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ รวมถึงสูตรการคำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ซึ่งเป็นอีก 1 ร่างที่ฝ่ายกฎหมายเตรียมไว้

คนในพรรคเห็นพ้องแก้ปมกระจายอำนาจท้องถิ่น

และร่างถัดมาที่คนในพรรคเห็นตรงกันให้แก้ไขคือประเด็นเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นในมาตรา 76 ซึ่งต่างเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ละเลยเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นมากพอสมควร จึงมีการแยกญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอีกฉบับเรื่องการกระจายอำนาจในท้องถิ่น

นอกจากนี้ ยังแก้ไขเพิ่มเติมในมาตราเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุล เช่นกรณีการถ่วงดุลในองค์กรอิสระ มาตรา 236 และมาตรา 237 ซึ่งเป็นกระบวนการดำเนินคดีกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งกฎหมายปัจจุบันให้อำนาจพิจารณาวินิจฉัยเบื้องต้นว่าจะส่งไปดำเนินคดี หรือไม่ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้วินิจฉัยก่อนว่าเห็นควรที่จะส่งหรือไม่

โดยให้ข้อสังเกตว่าหากในอนาคต มีพรรคการเมืองใดที่มีสมาชิกเป็นประธานรัฐสภา ซึ่งอาจมีการต่อรองทางการเมืองเรื่องของการพิจารณาดำเนินคดี นอกจากนี้ เตรียมร่างญัตติแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 272 อำนาจสมาชิกวุฒิสภาร่วมโหวตให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีอีกญัตติหนึ่งด้วย

กลับขึ้นด้านบน