เปิดงบอุดหนุนโรงเรียนเอกชนชายแดนใต้

เปิดงบอุดหนุนโรงเรียนเอกชนชายแดนใต้

เปิดงบอุดหนุนโรงเรียนเอกชนชายแดนใต้

รูปข่าว : เปิดงบอุดหนุนโรงเรียนเอกชนชายแดนใต้

เปิดงบอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายเเดนภาคใต้ ซึ่ง ป.ป.ช.ภาค 9 เข้าไปตรวจสอบการใช้เงินเข้มข้นมากขึ้น เพื่อป้องกันการรั่วไหล โดยในเเต่ละปีพบว่า รัฐใช้เงินอุดหนุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท

วันนี้ (25 มี.ค.2564) ไทยพีบีเอส ศูนย์ข่าวภาคใต้ รายงานข้อมูลของศูนย์ประสานงาน และบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ วันที่ 10 ม.ค.2561 พบว่า ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา
มีโรงเรียนเอกชนทั้งสิ้น 354 แห่ง มีนักเรียนทั้งหมด 230,070 คน โรงเรียนตาดีกา 2,116 ศูนย์ มีนักเรียน 159,305 คน

 

โรงเรียนทุกแห่งจะได้รับการอุดหนุนจากรัฐ
ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน เดือนละ 1,700-3,800 บาท ต่อคน
เงินอุดหนุนสมทบเงินเดือนครูเดือนละ 6,864-8,582 บาท ต่อคน
เงินอุดหนุนสมทบเงินเดือนครูเพิ่มเดือนละ 360-450 บาทต่อคน
เงินอุดหนุนสมทบ เดือนละ 3,900- 4,960 บาท ต่อ
ค่าฝ่าอันตรายเดือนละ 2,500 บาทต่อคน
ค่าวิทยฐานะเดือนละ 1,000 บาทต่อคน

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในงบประมาณส่วนนี้ครูของทุกโรงเรียนจะได้รับทั้งหมดเท่าๆ กัน นอกจากนี้ ยังมีรายการต่างๆ อีก 8 รายการ ที่แต่ละโรงเรียนจะได้รับไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโรงเรียนแต่ละแห่ง

 

 

สำหรับเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีทั้งหมด 8 รายการ คือ

1.เงินอุดหนุนรายบุคคล ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปที่จัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคล
2.เงินอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง 4 ระดับ โดยมีเงื่อนไข คือ โรงเรียนต้องนำเงินอุดหนุนที่ไปดำเนินการตามแผนงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการให้งบจะสิ้นสุดเมื่อโรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคลเต็มอัตราค่าใช้จ่ายรายบุคคล

 

 

3.เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นเงินเพิ่มพิเศษค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษาให้ครูในอัตราคนละ 2,500 บาท
4.เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้ครูที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นแต่เงินเดือนไม่ถึงเดือนละ 15,000 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ต่อเดือนจำนวนกึ่งหนึ่งของผลต่างระหว่าง 15,000 บาท กับอัตราเงินเดือนที่ได้รับ

 

5.เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี มีทั้งหมวดค่าเล่าเรียน หมวดหนังสือเรียน หมวดอุปกรณ์การเรียน หมวดเครื่องแบบชุดนักเรียน และหมวดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
6.เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน รัฐจัดสรรให้ 200 วัน วันละ 20 บาทต่อคนต่อปี
เเละเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม หรือ (นม) รัฐจัดสรร 260 วัน วันละ 7 บาท ต่อคนต่อปี

7.เงินอุดหนุนอื่นๆ หรือ เงินอุดหนุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่นเงินจัดสร้างสนามฟุตซอล เงินอุดหนุนในรูปแบบสื่ออุปกรณ์ วงดุริยางค์ หรือการพัฒนาด้านกายภาพโรงเรียนตาดีกา

 

กลับขึ้นด้านบน