ฝุ่นพิษ "เวียงพางคำ" ยังวิกฤตเกินมาตรฐาน 7 วันติด

ฝุ่นพิษ "เวียงพางคำ" ยังวิกฤตเกินมาตรฐาน 7 วันติด

ฝุ่นพิษ "เวียงพางคำ" ยังวิกฤตเกินมาตรฐาน 7 วันติด

รูปข่าว : ฝุ่นพิษ "เวียงพางคำ" ยังวิกฤตเกินมาตรฐาน 7 วันติด

กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศพื้นที่ภาคเหนือฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน 25 พื้นที่ อยู่ในระดับสีแดง 10 พื้นที่ สูงสุดที่ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 338 มคก.ต่อลบ.ม.สาเหตุจากการหมอกควันไฟป่า เฝ้าระวังต่อถึง 2 เม.ย.นี้ เหตุลมนิ่ง

วันนี้ (1 เม.ย.2564) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รายงานคุณภาพอากาศผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai พื้นที่ภาคเหนืออยู่ในระดับ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน25 พื้นที่ โดยมีผลกระทบต่อสุขภาพ (ระดับสีแดง) 10 พื้นที่ สูงสุดที่ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 338 มคก.ต่อลบ.ม.โดยพบค่าฝุ่นสูงเกินมาตรฐานติดต่อกันมาตลอด 1 สัปดาห์ สาเหตุมาจากการเผาพื้นที่ป่า และไฟไหม้ป่าในพื้นที่สวนป่ากิ่วทัพยั้ง และหมอกควันข้ามแดนจากเมียนมา นอกจากนี้ยังพบค่าฝุ่น PM10 ตรวจพบค่าระหว่าง 107- 431 มคก.ต่อลบ.ม. เกินมาตรฐานสูงสุดที่ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

ขณะที่ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานว่าศูนย์แบบจำลองคุณภาพอากาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ คพ.คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยแบบจำลอง WRF-chem ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 2-4 เม.ย.นี้ พบว่าพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ยังต้องเฝ้าระวังค่าฝุ่นที่มีบางพื้นที่ที่อาจเกินค่ามาตรฐาน เนื่องจากความเร็วลม เพดานการลอยตัวอากาศ และพลังงานในการยกตัวมีแนวโน้มที่ไม่สูง รวมถึงสภาพอากาศที่ค่อนข้างนิ่งสงบ 

โดยเฉพาะ จ.ชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา พิษณุโลก และพิจิตร
มีค่าสูงเกินมาตรฐานและอาจจะมีผลกระทบต่อุขภาพ 31 มี.ค.-2 เม.ย.นี้ จึงขอให้งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด และเฝ้าระวังสุขภาพอนามัย 

ภาคเหนือเช้านี้ ยังคงเต็มไปด้วยฝุ่นละออง

ขณะที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (จิสด้า) รายงานว่า ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) วันที่ 1 เม.ย.นี้ เมื่อเวลา 09.00 น.พบพื้นที่ภาคเหนือยังคงปกคลุมไปด้วยฝุ่นละออง PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) และบางส่วนอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)เช่นกัน โดยเฉพาะพื้นที่ต.เวียงพาง อ.แม่สาย จ.เชียงราย พบค่า AQI ค่อนข้างสูงอยู่ที่ระดับ 345 ส่วนค่า AQI ที่พบต่ำสุดในภาคเหนืออยู่ที่ 71 ในพื้นที่ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ. จ.ลำพูน ก็ยังต้องเฝ้าระวังเช่นกัน

สถานารณ์ด้านไฟป่าและจุดความร้อนก็ยังมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องประกอบกับทิศทางลมที่ค่อนข้างนิ่งและจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านส่งผลให้เกิดการสะสมตัวของฝุ่นละอองมากยิ่งขึ้นในพื้นที่

สำหรับในพื้นที่ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันตก พื้นที่ส่วนใหญ่พบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ทั้งนี้ยังพอมีคุณภาพอากาศดีให้ได้เห็นกันอยู่บ้างในพื้นที่บริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกและภาคใต้ ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช้านี้พบคุณภาพอากาศค่อนข้างดีเกือบทุกพื้นที่ ยกเว้นเขตดินแดงและเขตวังทองหลางที่พบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง 

กลับขึ้นด้านบน