สุราษฎร์ธานี ผู้ต้องขัง-ผู้คุม ติดโควิด 6 คน

สุราษฎร์ธานี ผู้ต้องขัง-ผู้คุม ติดโควิด 6 คน

สุราษฎร์ธานี ผู้ต้องขัง-ผู้คุม ติดโควิด 6 คน

รูปข่าว : สุราษฎร์ธานี ผู้ต้องขัง-ผู้คุม ติดโควิด 6 คน

จ.สุราษฎร์ธานี พบผู้ติดโควิดรายใหม่ 6 คน เป็นผู้ต้องขังและผู้คุมจากเรือนจำกลางจังหวัดนราธิวาส ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด รวมถึงมีกลุ่มเสี่ยงสูง 135 คน ตรวจแล้วผลไม่พบติดเชื้อ

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.2564 คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายงานพบผู้ติด COVID-19 รายใหม่อีก 6 คน เป็นผู้ต้องขังและผู้คุมจากเรือนจำกลางจังหวัดนราธิวาส ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมที่ จ.สุราษฎร์ธานี ขณะนี้ทุกคนเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีแล้ว

จากการสอบสวนโรคพบว่าผู้ต้องขังและผู้คุม รวม 8 คน เดินทางมาจากเรือนจำกลางจังหวัดนราธิวาส เพื่อร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดของกรมราชฑัณฑ์ ที่ จ.สุราษฎร์ธานี ส่วนผู้ต้องขังพักในเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี และผู้คุมพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในระหว่างที่พักค้างคืน ทางเรือนจำสุราษฎร์ธานีได้รับการประสานจากเรือนจำจังหวัดนราธิวาส ว่ามีผู้ต้องขังที่มาร่วมกิจกรรม ติด COVID-19 ทางเรือนจำสุราฎร์ธานีจึงได้ส่งผู้ต้องขังและผู้คุมไปตรวจหาเชื้อ พบว่าผู้ต้องขัง 5 คน และผู้คุม 1 คน ติด COVID-19 ส่วนผู้คุมอีก 2 คน ไม่ติดเชื้อ ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 135 คน ซึ่งเป็นผู้ต้องขังเรือนจำสุราษฎร์ธานี มีผลตรวจเบื้องต้นเป็นลบ

 

 

ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ออกประกาศให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมประกวดผลงานและแสดงนิทรรศการ ที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า ในวันที่ 2 เม.ย. เวลา 07.00-17.00 น. ให้แยกตัวสังเกตอาการถึงวันที่ 16 เม.ย. หากมีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน