โปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พวงมาลาหลวง เจ้าหน้าที่กู้ภัยเหตุบ้านถล่ม

โปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พวงมาลาหลวง เจ้าหน้าที่กู้ภัยเหตุบ้านถล่ม

โปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พวงมาลาหลวง เจ้าหน้าที่กู้ภัยเหตุบ้านถล่ม

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พวงมาลาหลวง เจ้าหน้าที่กู้ภัยเหตุบ้านถล่ม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และพวงมาลาของเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ไปวางหน้าหีบศพเจ้าหน้าที่อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย

วันนี้ (4 เม.ย.2564) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพวงมาลาของเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ไปวางหน้าหีบศพเจ้าหน้าที่อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย

ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุเพลิงไหม้ อาคารถล่มในหมู่บ้านกฤษดานคร 31 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับบาดเจ็บ

เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเชิญพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และพวงมาลาของเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ไปวางหน้าหีบศพ นายสมัญญา นิลธง นายอรรถพล ท้วมทอง และนายสุทัศน์ เปลี่ยนกลัด เจ้าหน้าที่อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุเพลิงไหม้ อาคารถล่มในหมู่บ้านกฤษดานคร 31 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 เม.ย.2564 ณ วัดศาลาแดง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ นายวีรพล ทองศิริ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว ณ วัดศาลาแดง ด้วย

เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์ รองอธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์ ไปในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเชิญพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพวงมาลาของเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ไปวางหน้าหีบศพ นายธนภพ ประไพ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยที่เสียชีวิต ขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ วัดนครอินทร์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ในวันเดียวกันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
พล.ต.ต.ชัยทัต บุญขำ รองอธิบดีกรมบังคับการสำนักพระราชวัง เชิญดอกไม้ และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับบาดเจ็บที่เข้าพักรักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ได้แก่

นายอิทธิพล ประสงค์ทรัพย์ นายกฤษฎี สังข์นาง น.ส.จิรภัทร นนทฤทธิ์ น.ส.ฐิติรักษ์ ทิมแตง และนายสุรศักดิ์ เปลี่ยนกลัด ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลธนบุรี 2 และโรงพยาบาลวิชัยเวช หนองแขม

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพแก่ผู้เสียชีวิตด้วย ยังความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้

กลับขึ้นด้านบน