พรรคเพื่อไทย ร้องศาลรธน.วินิจฉัย ความเป็นรัฐมนตรี "พล.อ.ประยุทธ์"

พรรคเพื่อไทย ร้องศาลรธน.วินิจฉัย ความเป็นรัฐมนตรี "พล.อ.ประยุทธ์"

พรรคเพื่อไทย ร้องศาลรธน.วินิจฉัย ความเป็นรัฐมนตรี "พล.อ.ประยุทธ์"

รูปข่าว : พรรคเพื่อไทย ร้องศาลรธน.วินิจฉัย ความเป็นรัฐมนตรี "พล.อ.ประยุทธ์"

75 ส.ส.เพื่อไทย ยื่นคำร้องถึงศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯสิ้นสุดลง กรณีออกคำสั่งดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเอื้อประโยชน์เอกชน

วันนี้ (8 เม.ย.2564) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร พร้อมด้วย ส.ส.พรรคเพื่อไทยเข้ายื่นคำร้องต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรี ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญ ม.170 (5)​ ประกอบมาตรา 184 (2)​ และมาตรา 186 หรือไม่ สืบเนื่องจาก ภายหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมา ซึ่งคำร้องได้มีการเข้าชื่อกันของ ส.ส.จำนวน 75 คน และนายประเสริฐกล่าวย้ำว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้

นายยุทธพงศ์ ในฐานะผู้อภิปรายในเรื่องนี้ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการออกคำสั่ง ม.44 ในเดือน เม.ย.ปี 2562 เพื่อขยายสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้เอกชนออกไปอีก 40 ปี ทั้งที่ในขณะนั้นอะไรระยะวลาของสัมปทานยังคงเหลืออีก 10 ปี อีกทั้งยังมีการประกาศใช้กฎหมายร่วมทุนในเดือน มี.ค.2562 แต่กลับไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายทำให้เกิดการผูกขาดโครงการและไม่ได้มีการแข่งขันของเอกชนจึงทำให้ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนเพียงรายเดียวหรือไม่

พร้อมกันนี้ยังได้อ้างอิงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 184 (2) ที่บัญญัติไว้ว่า ไม่รับหรือ แทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่รับสัมปทานหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ที่จะเชื่อมโยงกับมาตรา 186 ที่ระบุถึงคุณสมบัติของรัฐมนตรีจะสิ้นสุดลง

กลับขึ้นด้านบน