คณะแพทยศาสตร์ รามาฯ แถลงบุคลากรติดเชื้อโควิด 5 คน

คณะแพทยศาสตร์ รามาฯ แถลงบุคลากรติดเชื้อโควิด 5 คน

คณะแพทยศาสตร์ รามาฯ แถลงบุคลากรติดเชื้อโควิด 5 คน

รูปข่าว : คณะแพทยศาสตร์ รามาฯ แถลงบุคลากรติดเชื้อโควิด 5 คน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงพบบุคลากรติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 5 คน เป็นการติดเชื้อจากภายนอกพื้นที่และนอกเวลาทำงาน ยืนยันไม่มีการแพร่ระบาดในโรงพยาบาล แต่จำเป็นต้องลดการให้บริการผู้ป่วย

วันนี้ (8 เม.ย.2564) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ออกแถลงการณ์ เรื่อง พบบุคลากรของคณะฯ เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีรายละเอียดว่า

ด้วยปรากฎว่า มีบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตรวจพบว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงที่มีการระบาดเป็นวงกว้างในระยะนี้ จำนวน 5 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 เม.ย.2564) โดยพบว่าเป็นการติดเชื้อจากนอกพื้นที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และนอกเวลาการปฏิบัติงาน จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติด
เชื้อที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในขณะนี้

สำหรับผู้ติดเชื้อเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 4 คน และโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 1 คน

 

ทีมงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของโรงพยาบาลได้ดำเนินการสอบสวนโรคกับผู้ติดเชื้อ และส่งไปรักษายังโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ รวมทั้งได้แจ้งผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทราบ และให้กักตัวเป็นเวลา 14 วันแล้ว ขณะนี้ไม่มีการแพร่ระบาดภายในพื้นที่โรงพยาบาล และทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ดูแลความเรียบร้อย เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของ
บุคลากรและผู้รับบริการแล้ว

ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีมีความจำเป็นต้องลดการให้บริการแก่ผู้ป่วยลง เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนจะต้องกักตัว และเพื่อสงวนบุคลากรทางการแพทย์สำหรับการดูแลผู้ป่วยที่มีความจำเป็น จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน เลื่อนการเข้ามารับบริการ หรือใช้บริการผ่านทางไกลแทน และปฏิบัติตามมาตรการของ
โรงพยาบาลที่จะสื่อสารให้ทราบต่อไป

 

กลับขึ้นด้านบน