รัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำ 3 คลองในกทม.

รัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำ 3 คลองในกทม.

รัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำ 3 คลองในกทม.

รูปข่าว : รัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำ 3 คลองในกทม.

"พล.อ.ประวิตร" สั่งเร่งฟื้นฟูและพัฒนาคลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ เพื่อจัดระเบียบและแก้ปัญหาสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง

วันที่ (8 เม.ย.2564) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ ครั้งที่ 1/2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล

ตามที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ เพื่อจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ

 

ทั้งนี้เป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาล เร่งรัดให้จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดที่รุกล้ำลำน้ำสาธารณะในกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นทางระบายน้ำ การสัญจรทางน้ำ และพัฒนาพื้นที่ริมคลองเพื่อใช้ประโยชน์เป็นทางจักรยาน ตลาดน้ำ และการท่องเที่ยว 

ที่ประชุมได้เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกำกับติดตาม และขับเคลื่อนการดำเนินการ 4 คณะ ได้แก่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ

คณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและการขับเคลื่อนการพัฒนาคลอง และคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้

 

พล.อ.ประวิตร ยังขอให้กรมธนารักษ์ในฐานะเจ้าของพื้นที่เร่งดำเนินการส่งมอบพื้นที่ และเร่งรัดการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งขอให้กองทัพบกสนับสนุนปฏิบัติงานพัฒนาคลอง

โดยให้จัดทีมลงพื้นที่ร่วมเจรจาสร้างความเข้าใจกับประชาชน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด และให้การสนับสนุนในการรื้อย้ายในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้สนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยให้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เจรจาสร้างความเข้าใจกับประชาชน  

 

รวมทั้งให้กรมประชาสัมพันธ์จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนและประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนโดยทั่วไปทราบผลการดำเนินการพัฒนาคลอง ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้สะอาดสวยงาม 

กลับขึ้นด้านบน