สายการบินบางส่วน ไม่ให้คืน-เลื่อนเดินทางสงกรานต์

สายการบินบางส่วน ไม่ให้คืน-เลื่อนเดินทางสงกรานต์

สายการบินบางส่วน ไม่ให้คืน-เลื่อนเดินทางสงกรานต์

รูปข่าว : สายการบินบางส่วน ไม่ให้คืน-เลื่อนเดินทางสงกรานต์

สายการบินบางส่วนปฏิเสธออกมาตรการเปิดให้ผู้โดยสารแจ้งเลื่อนกำหนดการบิน ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อควบคุมสถานการณ์ COVID-19 อ้างเหตุผลระบบการบินให้บริการตามปกติ

วันนี้ (9 เม.ย.2564) สถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19 ทำให้ กระทรวงคมนาคม ออกประกาศผู้ให้บริการระบบขนส่งมวลชน ออกมาตรการคืนเงินค่าตั๋วเดินทางในราคาเต็มจำนวน แต่ต้องดำเนินการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง

ทำให้ สายการบิน ไทยสมายล์ เปิดให้ผู้โดยสาร ที่มีกำหนดเดินทางระหว่างวันที่ 8-30 เม.ย.2564 สามารถเปลี่ยนวันเดินทาง หรือ เปลี่ยนเส้นทางบินได้ แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง และเก็บค่าโดยสารในรูปเครดิต ซึ่งมีอายุถึงสิ้นเดือน ธ.ค.2564

ส่วนบัตรโดยสารที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลเดินทาง ผู้โดยสารสามารถดำเนินการขอเงินคืนค่าธรรมเนียมสนามบิน ภายใน 12 เดือน นับจากวันออกบัตร

 

เช่นเดียวกับ สายการบินนกแอร์ ผู้โดยสารต้องดำเนินการกรอกแบบฟอร์ม ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางและรับ SMS ยืนยันการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ซึ่งผู้โดยสารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง 1 ครั้ง แต่ต้องรับภาระส่วนต่างราคาตั๋ว วันเดินทางใหม่ และต้องเดินทางภายใน วันที่ 30 มิ.ย.2564 ในเส้นทางบินเดิมเท่านั้น

 

ขณะที่ สายการบินต้นทุนต่ำรายใหญ่อย่าง แอร์เอเชีย และเวียตเจ็ท กลับยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับมาตรการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางในช่วงการระบาดใหม่

ขณะที่ผู้โดยสารบางส่วนแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ COVID-19 จึง พยายามติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการเลื่อนกำหนดวันเดินทาง แต่สายการบินไม่มีมาตรการดังกล่าวรองรับ โดยอ้างว่าระบบให้บริการการบินยังดำเนินการตามปกติ แต่สามารถขอเงินคืนค่าภาษีสนามบินในรูปเครดิต จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาตรการของสายการบิน

 

 

กลับขึ้นด้านบน