ปลัดสำนักนายกฯ แจ้ง จนท.ให้ทำงานที่บ้าน 80 %

ปลัดสำนักนายกฯ แจ้ง จนท.ให้ทำงานที่บ้าน 80 %

ปลัดสำนักนายกฯ แจ้ง จนท.ให้ทำงานที่บ้าน 80 %

รูปข่าว : ปลัดสำนักนายกฯ แจ้ง จนท.ให้ทำงานที่บ้าน 80 %

ทำเนียบรัฐบาลฉีดพ่นทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขณะที่ปลัดสำนักนายกฯ แจ้ง หน่วยงานให้เวิร์กฟอร์มโฮม ร้อยละ 80

วันนี้ (9 เม.ย.2564) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เวียนหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง การปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work from Home) ถึงผู้บริหารและบุคลากร และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ทุกส่วนงาน เพื่อให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด

โดยระบุว่า ปัจจุบันได้พบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและพื้นที่หลายจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

จึงขอให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work from Home) ระหว่างวันที่ 8-21 เม.ย.2564 โดยให้พิจารณาดำเนินการดังนี้

 

1.ให้ผู้อำนวยการ สำนัก กอง ศูนย์ วางแผนการปฎิบัติงาน ตรวจสอบ ติดตามและสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในที่พักอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้กองการเจ้าหน้าที่ทราบทุกวัน เพื่อประมวลผลรายงาน ปนร. ทราบตามแนวทางที่ได้ปฏิบัติมา

2.งานการให้บริการประชาชนและการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานตามกฎหมาย ขอให้พิจารณาแนวทางการดำเนินการตามความเหมาะสมและอย่าให้เกิดความเสียหายต่อราชการ

3.ติดตามสถานการณ์โควิด-19 และข่าวสารที่เกี่ยวข้องจาก ศบค. ทุกวัน รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับคนในครอบครัวและญาติมิตร อย่างต่อเนื่อง

4.ปฏิบัติตามประกาศ สปน. ลงวันที่ 8 ม.ค.2564

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรือเป็นกลุ่มเสี่ยง โดยมีประวัติเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด มีประวัติเคยติดต่อสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ รวมทั้งผู้ที่มีอาการน่าสงสัย ให้เข้ารับการตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลในพื้นที่ทันทีและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาล ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ประชุม ศบค.พิจารณาตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข

ให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานที่บริการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และสถานประกอบการกิจการ อาบอบนวด ใน 41 จังหวัด รวมถึง กทม.และปริมณฑล เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน

 

เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค 19 จากคลัสเตอร์สถานบันเทิงย่านทองหล่อ และกระจายไปในหลายพื้นที่นอกจากนี้ยังมีภารกิจหารือทวิภาคีทางโทรศัพท์กับนายซูกะ โยชิฮิเดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

นอกจากนี้ ในวันนี้เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นทำความสะอาดป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เข้าทำการฉีดพ่นอาคารต่างๆ ภายในทำเนียบรัฐบาล รวมทั้งห้องทำงานสื่อมวลชน 2 แห่ง

หลังจาก นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม และคนใกล้ชิดติดเชื้อโควิด-19 สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของคลัสเตอร์สถานบันเทิง ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

กลับขึ้นด้านบน