นักศึกษากลุ่มดาวดินจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ต้านรัฐประหาร

นักศึกษากลุ่มดาวดินจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ต้านรัฐประหาร

นักศึกษากลุ่มดาวดินจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ต้านรัฐประหาร

รูปข่าว : นักศึกษากลุ่มดาวดินจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ต้านรัฐประหาร

นักศึกษากลุ่มดาวดินจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ต้านรัฐประหาร นักศึกษากลุ่มประชาธิปไตยใหม่เดินสายทำกิจกรรมในสถานที่เชิงสัญลักษณ์ของการต่อต้านรัฐประหาร และเรียกร้องประชาธิปไตยระบุจะสืบสานภารกิจของวีรชนจากเหตุการณ์เดือนตุลาคมและพฤษภาคมในอดีต

วันนี้(25 มิ.ย.2558) นักศึกษากลุ่มดาวดินและนักศึกษาที่มีหมายเรียกจากการทำกิจกรรมหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งรวมตัวกันในนามขบวนประชาธิปไตยใหม่ เดินทางออกจากที่พักย่านคลองสานโดยรถประจำทาง เพื่อทำกิจกรรมในสถานที่สำคัญในการเรียกร้องประชาธิปไตยในอดีต สถานที่แรกคืออนุสรณ์ 6 ตุลา 2519 ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จากนั้นเดินเท้าต่อไปยังอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรม และอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ซึ่งแต่ละที่กลุ่มนักศึกษาได้วางดอกไม้และยืนสงบนิ่ง เพื่อรำลึกถึงวีรชนในเหตุการณ์ต่างๆ พร้อมประกาศสานต่อเจตนารมณ์การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย

หลังจากรำลึกวีรชนกลุ่มนักศึกษาได้เดินบนถนนราชดำเนิน ไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่ออธิบายเหตุผลการออกมาทำกิจกรรมในวันนี้(25 มิ.ย.2558) ว่าไม่ได้เป็นเพียงแค่อุดมการณ์ทางการเมือง  แต่เป็นเพราะทั้งหมด ล้วนมีประสบการณ์จากการพบปัญหาหลายด้านที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ต่างๆของประเทศ เช่น โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ที่ไม่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน การนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ การเปิดสัมปทานปิโตรเลียม รวมถึงการทำเหมืองแร่ที่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุน แต่ส่งผลกระทบกับชาวบ้านอย่างรุนแรง โดยที่โครงการทั้งหมดละเลยการรับฟังเสียงของประชาชน

นอกจากนี้ยังมีการนำผ้าดำมาพันรอบอนุสารีย์ประชาธิปไตย พร้อมกับพ่นสีสเปรย์ข้อความต่อต้าน คสช. และต่อต้านการบริหารงานของรัฐบาลระหว่างที่นักศึกษาทำกิจกรรมนายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานญาติวีรชนพฤษภา 35 ในฐานะกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง สภาปฏิรูปแห่งชาติได้เดินทางมาบริเวณที่จัดกิจกรรม โดยระบุว่าได้รับการประสานจากทางฝ่ายรัฐบาล เพื่อเป็นคนกลางในการพูดคุยกับนักศึกษา ว่าให้สามารถทำกิจกรรมที่ไม่ใช่การชุมนุมได้ เพราะเห็นว่าเป็นสีสันของสังคมประชาธิปไตยและจะพูดคุยเพื่อรับฟังข้อกังวลของนักศึกษา โดยเชื่อว่ายังมีกลไกอื่นๆ ในการร่วมกันหาทางออกด้วยสันติวิธีการทำกิจกรรมตลอดทั้งวันนี้ของนักศึกษาไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบมาปิดกั้นสถานที่หรือห้ามการแสดงออกของนักศึกษา มีเพียงเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบที่คอยติดตามและสังเกตความเคลื่อนไหวเท่านั้น ซึ่งมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้รับคำสั่งให้ปล่อยให้นักศึกษาทำกิจกรรมได้ โดยจะไม่มีการจับกุม


กลับขึ้นด้านบน