ถึงไทยแล้ว วัคซีน Sinovac อีก 1 ล้านโดส

ถึงไทยแล้ว วัคซีน Sinovac อีก 1 ล้านโดส

ถึงไทยแล้ว วัคซีน Sinovac อีก 1 ล้านโดส

รูปข่าว : ถึงไทยแล้ว วัคซีน Sinovac อีก 1 ล้านโดส

​องค์การเภสัชกรรม รับวัคซีน COVID-19 ของ Sinovac ล็อตที่ 3 อีก 1 ล้านโดส และจะเข้ามาเพิ่มอีก 5 แสนโดส ช่วงปลายเดือน เม.ย.นี้

วันนี้ (10 เม.ย.2564) ที่เขตปลอดอากรและคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 05.35 น. นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วย ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และ นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค รับมอบวัคซีน COVID-19 ของ Sinovac จำนวน 1,000,000 โดส จากประเทศจีน ที่ขนส่งโดยสายการบิน Air China Airline เที่ยวบินที่ CA603 เส้นทางปักกิ่ง-กรุงเทพมหานคร


​นพ.วิฑูรย์ กล่าวว่า จากที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข โดยองค์การเภสัชกรรมดำเนินการจัดหาวัคซีน COVID-19 เร่งด่วน จำนวน 2,000,000 โดส โดยมีการเจรจาจัดซื้อจากบริษัท Sinovac Life Sciences Co.,Ltd., People’s Republic of China โดยวัคซีนล็อตแรกได้จัดส่งให้องค์การเภสัชกรรมไปแล้วเมื่อวันที่ 24 ก.พ.2564 จำนวน 200,000 โดส ล็อตที่ 2 เมื่อวันที่ 22 มี.ค.2564 จำนวน 800,000 โดส และในวันนี้ได้มีการส่งมอบล็อตที่ 3 อีกจำนวน 1,000,000 โดส

 

วัคซีนทั้งหมดนี้จะขนส่งไปจัดเก็บที่ศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด จากนั้นจะดำเนินการตรวจรับและส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน และเอกสารต่าง ๆ อีกครั้ง และเมื่อผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนแล้ว จะส่งให้กรมควบคุมโรคตรวจรับวัคซีนและกระจายไปยังหน่วยบริการ และสถานพยาบาลต่าง ๆ เพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กำหนด โดยวัคซีนนี้จะฉีดให้กลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 18-59 ปี คนละ 2 โดส

 

สำหรับวัคซีน COVID-19 ของบริษัท Sinovac จากประเทศจีนนั้น ทั่วโลกฉีดวัคซีนดังกล่าวแล้วประมาณ 200 ล้านโดส (ข้อมูล ณ วันที่ 2 เม.ย.2564) เช่น จีน สิงคโปร์ บราซิล ตุรกี อินโดนีเซีย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ บรูไน ไทย นอกจากนี้ยังติด 1 ใน 10 อันดับผู้ผลิตของประเทศในโลกที่ได้รับการจองวัคซีนมากที่สุด โดยมีการจองที่ 367 ล้านโดส (ข้อมูล ณ วันที่ 7 เม.ย.2564)

​นพ.วิฑูรย์ กล่าวว่า ประมาณปลายเดือน เม.ย.นี้ จะมีการส่งมอบวัคซีนของ Sinovac อีก 500,000 โดส โดยเป็นในส่วนที่องค์การเภสัชกรรมได้สั่งซื้อเพิ่มเติมไว้

 

กลับขึ้นด้านบน