นนทบุรี ติดโควิดเพิ่ม 53 คน โยงสถานบันเทิง

นนทบุรี ติดโควิดเพิ่ม 53 คน โยงสถานบันเทิง

นนทบุรี ติดโควิดเพิ่ม 53 คน โยงสถานบันเทิง

รูปข่าว : นนทบุรี ติดโควิดเพิ่ม 53 คน โยงสถานบันเทิง

จังหวัดนนทบุรี ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่ม 53 คน ยอดสะสมการระบาดระลอกใหม่ 393 คน พบประวัติเชื่อมโยงสถานบันเทิง ส่วนใหญ่เป็น PR สถานบันเทิง พนักงานบริษัท ธุรกิจส่วนตัว และนักศึกษา

วันนี้ (11 เม.ย.2564) ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 53 คน เป็นชาย 28 คน หญิง 25 คน อ.เมือง 18 ราย อยู่ในพื้นที่ อ.บางบัวทอง 15 คน อ.ปากเกร็ด 9 คน อ.บางใหญ่ 5 คน อ.บางกรวย 4 คน และ อ.ไทรน้อย 2 คน เกี่ยวข้อง กทม. โดยตรง 16 คน สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ 36 คน (เกือบทุกคนเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง) และ The Moon Bar นนทบุรี 1 คน พบมีอาการ 36 คน (68%) ไม่มีอาการ 17 คน (32%)

 • ผู้ป่วยรายที่ 341 อายุ 25 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางกระสอ สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 1
 • ผู้ป่วยรายที่ 342 อายุ 22 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.ท่าทราย ไป Top One มีอาการ 
 • ผู้ป่วยรายที่ 343 อายุ 28 ปี เพศชาย อ.บางบัวทอง ต.บางบัวทอง สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ นอนโรงพยาบาลศิริราช
 • ผู้ป่วยรายที่ 344 อายุ 20 ปี เพศชาย อ.บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา นักศึกษา สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 1
 • ผู้ป่วยรายที่ 345 อายุ 16 ปี เพศหญิง อ.บางใหญ่ ต.บางเลน นักเรียน สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ นอนโรงพยาบาลกรุงสยามเซ็นต์คารอส
 • ผู้ป่วยรายที่ 346 อายุ 27 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางกระสอ อาชีพ PR ร้านอาหาร สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 1
 • ผู้ป่วยรายที่ 347 อายุ 37 ปี เพศหญิง ชาวเมียนมา อ.บางบัวทอง ต.บางคูรัด อาชีพรับจ้าง สัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อ ไม่มีอาการ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 1
 • ผู้ป่วยรายที่ 348 อายุ 24 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.ท่าอิฐ อาชีพอิสระ สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 1
 • ผู้ป่วยรายที่ 349 อายุ 38 ปี เพศชาย ชาวเมียนมา อ.บางบัวทอง ต.บางคูรัด อาชีพรับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 1
 • ผู้ป่วยรายที่ 350 อายุ 25 ปี เพศชาย อ.บางบัวทอง ต.ลำโพ อาชีพนักดนตรี สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ นอนโรงพยาบาลสมุทรปราการ
 • ผู้ป่วยรายที่ 351 อายุ 31 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางกระสอ อาชีพ PR ร้านอาหาร สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 1
 • ผู้ป่วยรายที่ 352 อายุ 35 ปี เพศชาย อ.บางบัวทอง ต.บางบัวทอง อาชีพรับจัดงาน สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 1
 • ผู้ป่วยรายที่ 353 อายุ 31 ปี เพศหญิง อ.ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อาชีพพนักงานธนาคาร ไปคาเฟ่ มีอาการ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 1
 • ผู้ป่วยรายที่ 354 อายุ 22 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางเขน นักศึกษา ไปผับทองหล่อ มีอาการ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 1
 • ผู้ป่วยรายที่ 355 อายุ 24 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางศรีเมือง อาชีพพนักงานบริษัท ไปเอกมัย ร้านคลาสเซ็ป มีอาการ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 1
 • ผู้ป่วยรายที่ 356 อายุ 30 ปี เพศชาย ต.เสาธงหิน อาชีพขายหมู ไปเที่ยว Top One มีอาการ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 1
 • ผู้ป่วยรายที่ 357 อายุ 25 ปี เพศชาย ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 1
 • ผู้ป่วยรายที่ 358 อายุ 28 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บางพูด อาชีพพนักงานบริษัท ไป Top One มีอาการ 
 • ผู้ป่วยรายที่ 359 อายุ 32 ปี เพศชาย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง อาชีพรับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 1
 • ผู้ป่วยรายที่ 360 อายุ 25 ปี เพศชาย ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด อาชีพขายของออนไลน์ ไปทองหล่อ มีอาการ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 1
 • ผู้ป่วยรายที่ 361 อายุ 36 ปี เพศหญิง ต.บางกรวย อ.บางกรวย อาชีพพนักงานธนาคาร สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 1
 • ผู้ป่วยรายที่ 362 อายุ 28 ปี เพศหญิง ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด อาชีพลูกจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 1
 • ผู้ป่วยรายที่ 363 อายุ 26 ปี เพศชาย ต.สวนใหญ่ อ.เมือง อาชีพพนักงานขาย ไป Top One มีอาการ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 1
 • ผู้ป่วยรายที่ 364 อายุ 27 ปี เพศหญิง ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด มีอาการ 
 • ผู้ป่วยรายที่ 365 อายุ 26 ปี เพศหญิง ต.ปลายบาง อ.บางกรวย อาชีพธุรกิจส่วนตัว สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ 
 • ผู้ป่วยรายที่ 366 อายุ 24 ปี เพศชาย ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ ไปทองหล่อ สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ นอนโรงพยาบาลบางโพ
 • ผู้ป่วยรายที่ 367 อายุ 29 ปี เพศหญิง ต.บางกระสอ อ.เมือง อาชีพพนักงานขาย สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ นอนโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
 • ผู้ป่วยรายที่ 368 อายุ 23 ปี เพศชาย ต.ไทรม้า อ.เมือง ไป Top One มีอาการ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 1
 • ผู้ป่วยรายที่ 369 อายุ 22 ปี เพศชาย ต.ท่าทราย อ.เมือง อาชีพรับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 1
 • ผู้ป่วยรายที่ 370 อายุ 38 ปี เพศชาย ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด อาชีพพนักงานรับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 1
 • ผู้ป่วยรายที่ 371 นักเรียนอายุ 11 ปี เพศหญิง ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ 
 • ผู้ป่วยรายที่ 372 อายุ 43 ปี เพศชาย ต.บางกร่าง อ.เมือง อาชีพค้าขาย สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 1
 • ผู้ป่วยรายที่ 373 อายุ 29 ปี เพศชาย อ.บางบัวทอง ต.บางบัวทอง สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ  นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 1
 • ผู้ป่วยรายที่ 374 นักเรียนอายุ 9 ปี เพศชาย ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 1
 • ผู้ป่วยรายที่ 375 อายุ 31 ปี เพศหญิง ต.ท่าทราย อ.เมือง สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 1
 • ผู้ป่วยรายที่ 376 อายุ 25 ปี เพศหญิง ต.ท่าทราย อ.เมือง สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 1
 • ผู้ป่วยรายที่ 377 อายุ 33 ปี เพศหญิง ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง อาชีพธุรกิจส่วนตัว สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ
 • ผู้ป่วยรายที่ 378 อายุ 54 ปี เพศชาย ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ
 • ผู้ป่วยรายที่ 379 อายุ 30 ปี เพศชาย ต.สวนใหญ่ อ.เมือง อาชีพธุรกิจส่วนตัว ไปผับคลาสเซ็ส มีอาการ นอนโรงพยาบาลราชธานี
 • ผู้ป่วยรายที่ 380 อายุ 30 ปี เพศชาย ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง อาชีพพนักงานบริษัท ไปเที่ยวเอกมัย มีอาการ 
 • ผู้ป่วยรายที่ 381 อายุ 22 ปี เพศชาย ต.ตลาดขวัญ  อ.เมือง อาชีพพนักงานบริษัท ไปเที่ยว The Moon Bar มีอาการ
 • ผู้ป่วยรายที่ 382 อายุ 45 ปี เพศชาย ต.บางเลน  อ.บางใหญ่ อาชีพพนักงานบริษัท ไปเที่ยวร้านคาราโอเกะแถวดินแดง มีอาการ
 • ผู้ป่วยรายที่ 383 อายุ 20 ปี เพศหญิง ต.บางกระสอ อ.เมือง อาชีพพนักงานบริษัท ไปเที่ยว Top One ไม่มีอาการ
 • ผู้ป่วยรายที่ 384 อายุ 25 ปี เพศชาย ต.บางรักน้อย อ.เมือง อาชีพพนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ
 • ผู้ป่วยรายที่ 385 อายุ 25 ปี เพศหญิง ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย อาชีพพนักงานบริษัท ไปเที่ยวคลาสเซ็สบาร์ มีอาการ
 • ผู้ป่วยรายที่ 386 อายุ 23 ปี เพศหญิง ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง อาชีพพนักงาน PR สถานบันเทิง สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ  
 • ผู้ป่วยรายที่ 387 อายุ 36 ปี เพศหญิง ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง อาชีพพนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ 
 • ผู้ป่วยรายที่ 388 อายุ 26 ปี เพศหญิง ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด อาชีพพนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ 
 • ผู้ป่วยรายที่ 389 อายุ 20 ปี เพศหญิง ชาวลาว ต.บางเลน อ.บางใหญ่ อาชีพลูกจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ 
 • ผู้ป่วยรายที่ 390 อายุ 23 ปี เพศหญิง ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง อาชีพฟรีแลนซ์ ไปผับทองหล่อ มีอาการ 
 • ผู้ป่วยรายที่ 391 อายุ 29 ปี เพศหญิง ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย ไปผับแถวเอกมัย ไม่มีอาการ นอนโรงพยาบาลพญาไท 3
 • ผู้ป่วยรายที่ 392 อายุ 22 ปี เพศหญิง ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย อาชีพพนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ
 • ผู้ป่วยรายที่ 393 อายุ 32 ปี เพศชาย ต.บางกระสอ อ.เมือง อาชีพพนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 1

 

กลับขึ้นด้านบน