สธ.คาดหากไร้มาตรการ อาจติดเชื้อวันละ 2.8 หมื่นคน

สธ.คาดหากไร้มาตรการ อาจติดเชื้อวันละ 2.8 หมื่นคน

สธ.คาดหากไร้มาตรการ อาจติดเชื้อวันละ 2.8 หมื่นคน

รูปข่าว : สธ.คาดหากไร้มาตรการ อาจติดเชื้อวันละ 2.8 หมื่นคน

สธ.เผยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อคาดประมาณจำนวนผู้ป่วย COVID-19 ในระยะ 1 เดือนข้างหน้า หากไร้มาตรการควบคุม อาจมีผู้ติดเชื้อสูงสุดวันละ 2.8 หมื่นคน

วันนี้ (11 เม.ย.2564) นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 967 คน ซึ่งเป็นตัวเลขมากที่สุดของการระบาดระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.เป็นต้นมา โดยเป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังในโรงพยาบาล 530 คน ค้นหาเชิงรุกในชุมชน 434 คน และเดินทางจากต่างประเทศ 3 คน ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมขณะนี้อยู่ที่ 32,625 คน เสียชีวิตสะสม 97 คน

ขณะที่การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ฉีดแล้วกว่า 500,000 โดส ฉีดครบทั้ง 2 เข็ม 69,439 คน เมื่อเทียบกับหลายประเทศ ไทยยังควบคุมโรคได้ดี เพราะหลายประเทศเพียงวันเดียวยอดติดเชื้อก็เกินยอดสะสมของบ้านเรา

สำหรับการระบาดรอบใหม่ พบการติดเชื้อกระจายไปแล้ว 70 จังหวัด เชื่อมโยงจากสถานบันเทิง ดังนั้น ผู้ที่เคยไปสถานที่เสี่ยง ต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการอย่างน้อย 14 วัน จากวันที่ไปครั้งสุดท้าย หากมีอาการรีบตรวจ และป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปสู่คนอื่น โดยเฉพาะผู้สุงอายุและเด็กในครอบครัว

ทั้งนี้ กองระบาดวิทยาและสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ จัดทำแบบจำลองเพื่อประมาณการณ์จำนวนผู้ป่วยในระยะ 1 เดือนข้างหน้า พบว่า หากไม่มีมาตรการใด ๆ ปล่อยให้การติดเชื้อเป็นไปโดยธรรมชาติ จะพบผู้ติดเชื้อต่ำสุดวันละ 1,308 คน สูงสุดวันละ 28,678 คน เฉลี่ยวันละ 9,140 คน แต่หากปิดสถานบันเทิง 41 จังหวัด จะพบผู้ติดเชื้อเฉลี่ยวันละ 2,996 คน ลดลงร้อยละ 32.8 หากมีการปิดสถานบันเทิง และเพิ่มมาตรการส่วนบุคคลจะพบการติดเชื้อเฉลี่ย 934 คน ลดลงอีกร้อยละ 10.2

หากปิดสถานบันเทิง มีมาตรการส่วนบุคคล ลดกิจกรรมการรวมตัว หรือ การจัดงาน จำกัดคนเข้าร่วม จะพบผู้ติดเชื้อเฉลี่ย 593 คน ลดลงอีกร้อยละ 6.5 และหากปิดสถานบันเทิง มีมาตรการส่วนบุคคล ลดกิจกรรมรวมตัว เพิ่มมาตรการองค์กรหลังสงกรานต์ เช่น เวิร์คฟอร์มโฮม จะช่วยลดการแพร่เชื้อได้อีก โดยติดเชื้อเฉลี่ย 391 คนต่อวัน ลดลงอีกร้อยละ 4.3

นพ.โสภณ กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์ยังน่าเป็นห่วง ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน เพิ่มมาตรการ 4 ด้าน ได้แก่ มาตรการสังคม ลดกิจกรรมชุมนุมสังสรรค์ ลดการเดินทางข้ามจังหวัดที่ไม่จำเป็น ค้นหาติดตามผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ มาตรการสาธารณสุข ต้องคัดกรองเชิงรุก มาตรการส่วนบุคคล และมาตรการองค์กรทั้งรัฐและเอกชน เน้นย้ำทำงานที่บ้าน จัดประชุม หรือ จัดการเรียนออนไลน์

 

กลับขึ้นด้านบน