จ.ชลบุรี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 97 คน ส่วนใหญ่จากสถานบันเทิง

จ.ชลบุรี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 97 คน ส่วนใหญ่จากสถานบันเทิง

จ.ชลบุรี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 97 คน ส่วนใหญ่จากสถานบันเทิง

รูปข่าว : จ.ชลบุรี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 97 คน ส่วนใหญ่จากสถานบันเทิง

วันนี้ (12 เม.ย.2564) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์ COVID-19 มีรายงานผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ จำนวน 97 คน ส่วนใหญ่ติดจากสถานบันเทิง

วันนี้ (12 เม.ย.2564) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์ COVID-19 มีรายงานผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ จำนวน 97 คน

1. เป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19 cluster Flintstone 16 คน ตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย.2564 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 125 คน)

2. ผู้ติดเชื้อ COVID-19 จากสถานบันเทิงอื่น ๆ คนละเอียดดังนี้

2.1 Class 99 อ.เมืองชลบุรี จำนวน 4 คน

2.2 ชาวญี่ปุ่นไปเที่ยว Voice bar อ.ศรีราชา จำนวน 1 คน

2.3 Sympony อ. ศรีราชา จำนวน 1 คน

2.4 The box 69 pattaya อ.บางละมุง จำนวน 2 คน

2.5 Cetus club pattaya อ.บางละมุง จำนวน 4 คน

2.6 Friend Zone ระยอง จำนวน 3 คน

2.7 Mix Pub ระยอง จำนวน 3 คน

2.8 สัมผัสผู้ป่วยที่ไปเที่ยวสถานบันเทิง ใน กทม. จำนวน 6 คน

2.9 พนักงาน สถานบันเทิง Top one กทม.จำนวน 1 คน

3. สัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อCOVID-19 จาก กทม. 2 คน

4. บุคคลในครอบครัวผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 3 คน

5. ชาวลาวสัมผัสผู้ป่วยยืนยันจำนวน 4 คน

6 . ไปเที่ยวงานมอเตอร์โชว์จำนวน 1 คน

7. อยู่ระหว่างสอบสวนโรคจำนวน 46 คน

วันนี้มีการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 451 คน และค้นหาเชิงรุกอีกจำนวน 1,360 คน (อยู่ระหว่างการรอผลตรวจ) ขณะนี้มีการระบาดของ COVID-19 จากสถานบันเทิงใน กทม.และแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็ว ในจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งการระบาดสู่สถานบันเทิง จ.ชลบุรี และแพร่เชื้อไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิด

การระบาดระลอกใหม่ เม.ย.2564 ใน จ.ชลบุรี จำนวน 510 คน แม้การระบาดยังไม่ได้กระจายเชื้อออกไปในหลายทอด เนื่องจากได้รับความร่วมมือในการมาตรวจหาเชื้อ COVID-19 จากการค้นหาผู้สัมผัส และการค้นหาเชิงรุกในสถานที่เสี่ยง วันละประมาณ 2,000 กว่าคน และขณะนี้การระบาดใน จ.ชลบุรี เริ่มมีแนวโน้มชะลอตัว และจะลดลงเรื่อย ๆ

หากได้รับความร่วมมือจากประชาขนทุกภาคส่วน ในการควบคุมป้องกันโรค เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล เคร่งครัดในมาตรการตามหลักเกณฑ์ กรณีมีกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก จ.ชลบุรี จะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัสและค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจหาเชื้อ COVID-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป

 

 

กลับขึ้นด้านบน